Algemene Leden Vergadering Grasshoppers

Algemene Leden Vergadering Grasshoppers

Dinsdag 29 november 2016 is er de najaarsAlgemene Leden Vergadering (ALV) van Solar systemen Grasshoppers. De aanvang is 19:30 uur in onze verenigingsruimte De Bucket.

Het gebruikelijke ALV-boekje wordt digitaal toegezonden.

AGENDA

1) Opening

2) Mededelingen

3) Ingekomen stukken

4) Notulen voorjaars-ALV d.d. 7 juni 2016

5) Voorstellen Leden

6) Voorstellen Bestuur

a. Begroting 2017

7) Verkiezing Bestuur

a. Paul Schaddé van Dooren is aftredend en herkiesbaar

b. vacatures

8) Verkiezing cq wijzigingen Commissies

a. Technische Commissie

b. Kas Commissie

c. Commissie van Beroep

d. P.E.P. Commissie

e. Jeugd Commissie

f. Commissie VerenigingsRuimte

g. Sponsor Commissie

h. Toernooi Commissie

9) Rondvraag

10) Sluiting

 

By | 2016-11-17T17:30:33+00:00 november 17th, 2016|Categories: Bestuursinfo, Bucket, Informatie|0 Comments

Leave A Comment