Door onvoorziene omstandigheden, heeft het bestuur moeten besluiten de voorgenomen ALV van dinsdag 17 mei te verplaatsen naar dinsdag 7 juni.
Aanvang 19:30uur in Verenigingsruimte de Bucket.

John Spaan
Voorzitter

Dia1