Koninklijke onderscheiding voor Paul Schaddé van Dooren

Koninklijke onderscheiding voor Paul Schaddé van Dooren

Dinsdagavond 18 april is penningmeester Paul Schaddé van Dooren door waarnemend Burgemeester van Katwijk, F.Koen, Koninklijk onderscheiden. Paul heeft voor zijn 30-jarige functie als penningmeester van Basketballvereniging Grasshoppers de onderscheiding “Lid In de Orde van Oranje-Nassau” ontvangen. Met het verkrijgen van deze prachtige onderscheiding was Paul dan ook compleet verrast. Al die tijd is het geheim voor hem gebleven dat “het zijne Koninklijke Hoogheid heeft behaagd” Paul te decoreren voor deze bijzondere verdienste voor Basketballverenging Grasshoppers.

Daarnaast heeft Paul uit handen van oud voorzitter Bert Koot van Rayon West van de Nederlandse Basketball Bond, de Rayon West speld mogen ontvangen voor zijn verdienste van het Rayon.

Op 1 januari 1979 werd Paul lid van Basketballvereniging Grasshoppers. Tijdens de voorjaars ALV in 1987 trad Paul op 28 jarige leeftijd toe tot het bestuur in de functie van penningmeester. Grasshoppers bevond zich toen in een opwaartse ontwikkeling en het ledenbestand groeide. Tevens deed de topsport haar intrede toen Dames 1 toetrad tot de landelijke Eredivisie van het dames basketball. Een bekwame penningmeester was wenselijk.

In zijn 30 jarige loopbaan als vrijwilliger heeft Paul vele bestuurders zien komen en ook zien gaan.
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt een bestuurslid gekozen voor ten hoogste twee jaar. Echter is er in de afgelopen periode nimmer een tegenkandidaat geweest die een bestuursfunctie ambieerde van penningmeester. De liefde voor de vereniging, het penningmeesterschap en de verantwoordelijkheid die Paul had, maakte het dat Paul al die tijd is aangebleven als penningmeester. Ook is Paul geruime tijd vicevoorzitter geweest. Ten tijde van het ontbreken van een bestuursvoorzitter, heeft Paul het vicevoorzitterschap tot volle tevredenheid waargenomen.

Uit handen van voorzitter John Spaan heeft Paul voor zijn 30 jarig jubileum een aandenken ontvangen en is hij benoemd tot “lid van Verdienste” van Basketballvereniging Grasshoppers.

Voor Paul is deze avond een onvergetelijke avond geworden, waarbij hij alle dik verdiende lof en waardering heeft mogen ontvangen voor zijn 30-jarige inzet als vrijwilliger van Basketballvereniging Grasshoppers.

By | 2018-01-22T18:23:07+00:00 april 19th, 2017|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

Leave A Comment