Inderdaad, graag nodigen wij alle vrijwilligers uit tot het bijwonen van de Christmas Inn die speciaal is georganiseerd voor alle vrijwilligers die het afgelopen jaar haar bijdrage hebben geleverd tot groei en bloei van onze vereniging. Ook zijn alle barmedewerkers die het afgelopen jaar meegedraaid hebben van harte welkom. Zoals gezegd is de Christmas Inn een jaarlijks terugkerend samenzijn waarbij we op een informele en gezellige wijze met elkaar kunnen terugblikken. De catering is zoals vanouds weer in handen van Miss Grasshoppers, voorzitster van de CVR, ons aller Tineke.

Om een goed beeld te krijgen wie er allemaal komen zouden we het op prijs stellen aks je dit even laat weten. Dat kan per telefoon 06-51578946 of per mail naar Tinekle10@hotmail.com
Een berichtje achterlaten onder aan deze uitnodiging kan ook. We verzoeken je dit te doen voor woensdagavond 19 december.

De Christmas Inn vangt aan om 21:00 uur en duurt tot ca 23:00 uur.
Graag tot vrijdagavond!
Namens het bestuur van De Wit-Grasshoppers
John Spaan
Secretaris