Woensdag 19 december 2012 is de najaars algemene leden vergadering van De Wit-Grasshoppers.

Behandeld worden:
Notulen vorige vergadering
Begroting 2013
Verkiezing cq wijzigingen Commissies

Toegevoegd aan de agenda wijziging boete beleid. Dit laatste punt is per mail aan de ons bekende mailadressen van leden verzonden.