Klik op de link voor weergave van de verenigingstaken:

Verenigingstakenoverzicht 0811

Hoe maak je je voorkeur kenbaar:

Nadat je een keuze gemaakt hebt kun je dit vóór eind november kenbaar maken aan Ada Hortensius, coördinator van de verenigingstaken bij voorkeur via: verenigingstaken@grasshoppers.nl of het ingevulde formulier deponeren in de gele brievenbus bij de ingang van de verenigingsruimte.
De voorkeuren worden vervolgens geïnventariseerd en naar de diverse commissies doorgespeeld. De contactpersonen van de commissies nemen zelf contact op om nadere afspraken te maken.
Let op: op volgorde van binnenkomst worden de aanvragen verdeeld. Geef dus tijdig je voorkeur aan!
Als er geen voorkeur wordt doorgegeven zal de commissie zelf een indeling maken. Ook bestaat een mogelijkheid om de taken af te kopen voor € 40,00 per jaar.
Met ingang van 1 januari 2015 zullen de verenigingstaken verplicht worden.

Voor eventuele vragen kun je per mail terecht bij Ada Hortensius, verenigingstaken@grasshoppers.nl

Veel succes en plezier bij het verrichten van je verenigingstaak !

Met vriendelijke groet,

Projectgroep verenigingstaken