Geen basketball t/m 19 januari

Helaas moeten wij jullie melden dat vanaf dinsdag 15 december alle basketball activiteiten t/m dinsdag 19 januari komen te vervallen. Binnensport is tot dat moment niet toegestaan. Dat betekent dat er een einde is gekomen aan het basketballjaar 2020. Een seizoen dat behoorlijk is overschaduwd door onderbrekingen en beperkingen. We hopen allemaal dat het jaar 2021 ons weer het basketballplezier terug zal brengen naar wat het in de vorige jaren was, met ieder weekend weer een volle sporthal, volle kantine, en vooral veel sportplezier!

Geen basketball t/m 19 januari2021-01-07T17:33:14+01:00

Algemene Ledenvergadering dinsdag 22 december

Beste Leden,

De ALV is uiteindelijk gepland op dinsdag 22 december as, 19.30 u.

Door de landelijke coronamaatregelen kunnen zal de vergadering geheel digitaal plaatsvinden. Daarom zal ook een teams-verbinding worden opgezet waarmee jullie thuis kunnen inloggen.  Om dit te organiseren moet iedereen zich aanmelden voor de ALV via een mail naar voorzittercvr@grasshoppers.nl

Daags voor de ALV ontvangt u een bevestiging of u fysiek of digitaal aanwezig kunt zijn. In het laatste geval ontvangt u een link.

De agenda met bijbehorende stukken worden zsm gestuurd naar uw emailadres.

namens het bestuur,

André Hoek, voorzitter

Algemene Ledenvergadering dinsdag 22 december2020-12-14T21:18:55+01:00
Go to Top