Beste (oud)leden, sponsors, vrienden, volgers, wie niet eigenlijk,

Normaal gesproken had Basketballvereniging Grasshoppers gegonsd in aanloop naar en het hoogtepunt van 2021: het 50-jarig jubileum van de club op 21 december! Van de oprichtingsdatum 21 december 1971 met 5 man, uitgegroeid naar een vereniging met bijna 400 leden (er zijn de afgelopen coronaperiode zo’n 65 leden helaas gestopt). Door de sociaal-maatschappelijk betrokkenheid en de sportieve prestaties op nationaal niveau beloont met de Erepenning van de gemeente Katwijk in januari 2020. Op de mensen van het eerste uur op wiens schouders Grasshoppers heeft kunnen groeien naar een gezellige en sportieve vereniging voor iedereen. De jongsten zijn sinds kort 4 jaar oud, de oudsten tikken de 70 aan.

Dinsdag, 21 december 2021 had de aftrap moeten zijn van de start van een jubileumjaar vol activiteiten. Een hardnekkig virus gooit echter roet in het eten. De plannen werden in de loop van het najaar steeds verder afgeschaald tot nu helaas, een afstel met een half jaar. Een jubileum van 50,50 jaar is ook leuk om te vieren. Maar het is toch niet helemaal hoe het had kunnen zijn. De realiteit is anders en uitstel is vergeleken met de nood elders, natuurlijk ook betrekkelijk.

Daarom geen uitnodiging voor een feest en/of receptie, maar een mededeling van onze heugelijke jubileumdatum en de hartelijke wens: van afstel komt geen uitstel! De kantine is wars van een mogelijke totale lockdown wel feestelijk versierd en dat blijft zo om uiting te geven aan dit bijzondere moment.

Ik ben trots op iedereen die z’n steentje aan de club bijdraagt (of heeft gedragen) in deze 50 jaar. Een vereniging ben je niet alleen, maar samen. Ook als de moed je soms in de schoenen zakt; houdt vol, blijf gezond en kijk een beetje naar elkaar om. Op weg naar betere tijden, let’s play ball.

Gefeliciteerd met dit jubileum!

Jaap J. Jonker

Voorzitter a.i.