Alle leden worden uitgenodigd voor de voorjaars algemene leden vergadering die zal worden gehouden op maandag 30 mei 2022 om 19:30 in de Bucket.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen najaars ALV D.D. 9 december 2021
 5. Voorstellen Leden
 6. Voorstellen Bestuur
  1. Aanpassen verenigingstakenbeleid
  2. Vaststellen contributie seizoen 2022/2023
 7. Jaarverslagen Commissies
 8. Jaarverslagen Bestuur
 9. Verkiezing bestuur
 10. Verkiezing cq. wijzigingen commissies
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Stukken
De stukken zijn te downloaden via de link die alle leden per email toegezonden hebben gekregen. Heb je geen mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar algemenezaken@grasshoppers.nl en we sturen je zo snel mogelijke de stukken toe.