Alle leden worden uitgenodigd voor de voorjaars algemene leden vergadering die zal worden gehouden op woensdag 26 juni 2024 om 19:30 in de Bucket.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen najaars ALV d.d. 19 december 2023
 5. Voorstellen leden
 6. Voorstellen bestuur
 7. Seizoensverslagen commissies
 8. Seizoensverslagen bestuur
 9. Verkiezing bestuur
 10. Verkiezing cq. wijzigingen commissies
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Stukken
De stukken zijn te downloaden via de link die alle leden per email toegezonden hebben gekregen. Heb je geen mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@grasshoppers.nl en we sturen je zo snel mogelijk de stukken toe.