Alle leden worden uitgenodigd voor de voorjaars algemene leden vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 27 juni 2023 om 19:30 in de Bucket.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen
  1. Notulen najaars ALV d.d. 19 december 2022
  2. Notulen extra ALV d.d. 9 maart 2023
 5. Voorstellen leden
 6. Voorstellen bestuur
  1. Herinrichting organisatie Grasshoppers
  2. Huisregels
  3. Aanpassing wedstrijdtakenbeleid
  4. Contributie seizoen 2023/2024
 7. Jaarverslagen commissies
 8. Jaarverslagen bestuur
 9. Verkiezing bestuur
 10. Verkiezing cq. wjizigingen commissies
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Stukken
De stukken zijn te downloaden via de link die alle leden per email toegezonden hebben gekregen. Heb je geen mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@grasshoppers.nl en we sturen je zo snel mogelijk de stukken toe.