Langs deze weg wil het bestuur alle leden van harte uitnodigen voor de (najaars) Algemene Leden Vergadering op dinsdag 7 december om 19:30 in onze kantine “de Bucket”.

Wijzigen Statuten
Tijdens deze Algemene Leden Vergadering zal het bestuur een voorstel in stemming brengen om de statuten in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen te wijzigen. Voor het wijzigen van de statuten is een twee derde aanwezigheid van de leden benodigd. Mocht dit aantal niet worden behaald, dan zal er aansluitend een nieuwe Algemene Leden Vergadering worden gehouden om het voorstel in stemming te brengen.

Stukken
De stukken kun je downloaden middels de link die per email naar alle leden is verstuurd. Heb je geen mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar algemenezaken@grasshoppers.nl

Regels m.b.t. corona
Volgens de nu geldende coronaregels is het mogelijk om zonder coronatoegangsbewijs de vergadering bij te wonen. Echter geldt daarbij wel dat er 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden. Wanneer er in de aanloop van de ALV de regels veranderen, dan zullen deze via de website worden gepubliceerd.

We hopen je op 7 december te zien!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Sportiff Grasshoppers