De najaars algemene leden vergadering zal worden gehouden op dinsdag 19 december 2023 om 19:30 in de Bucket. Voorstellen en stukken kunnen tot uiterlijk zondag 3 december 18:00 uur worden ingediend bij het bestuur. Email: bestuur@grasshoppers.nl

De agenda en stukken zullen uiterlijk 2 weken voor de vergadering per email naar alle leden worden toegestuurd.