De voorjaars algemene leden vergadering zal worden gehouden op woensdag 26 juni 2024 om 19:30 in de Bucket. Voorstellen en stukken kunnen tot uiterlijk zaterdag 8 juni worden ingediend bij het bestuur. Email: bestuur@grasshoppers.nl

De agenda en stukken zullen uiterlijk 2 weken voor de vergadering per email naar alle leden worden toegestuurd.