De voorjaars algemene leden vergadering zal worden gehouden op dinsdag 27 juni 2023 om 19:30 in de Bucket. Voorstellen kunnen tot uiterlijk woensdag 7 juni 18:00 uur worden ingediend bij secretaris William de Haas. Email: secretaris@grasshoppers.nl

De agenda en stukken worden uiterlijk 2 weken voor de vergadering per email naar alle leden toegestuurd.