De najaars Algemene Leden Vergadering (ALV) staat gepland op dinsdag 7 december 2021 om 19:30 in verenigingsruimte "de Bucket".

Alle leden worden ter zijner tijd uitgenodigd om de ALV bij te wonen. Samen met de uitnodiging zal de agenda worden verstuurd.

Op de ALV zal het bestuur  in ieder geval de volgende voorstellen indienen:
Wijziging statuten op basis van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).
Wijzigen contributie naar één seizoenstarief.
Wijzigen van het Huishoudelijk Reglement wanneer de bovenstaande voorstellen worden aangenomen.

Leden mogen ook voorstellen indienen. Heb je een voorstel? Mail deze dan uiterlijk maandag 15 november naar de secretaris. (secretaris@grasshoppers.nl)