About voorzitter

This author has not yet filled in any details.
So far voorzitter has created 482 blog entries.

Overlijdensbericht André Hoek

Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht dat op 20 april jl. plotseling is overleden ons gewaardeerd lid

Arend Gerard (André) Hoek

(45 jaar)

 

 

André trainde jarenlang mee met onze donderdagavond recreanten team en was zeer betrokken bij onze vereniging.

Ook zijn 3 kinderen zijn lid van onze vereniging. Hij bracht hun enkele keren per week vanuit Den Haag naar de trainingen.

Ook volgde hij samen met zijn gezin nauwlettend de prestaties van dames en heren 1.

Wij wensen zijn vrouw Sharon en kinderen Shara, Cameron en Calista en verdere familie, vrienden en kennissen heel veel

sterkte en troost toe bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Tekst rouwkaart:

Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles;
want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
Blust den Geest niet uit. Veracht de profetieën niet.
Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
Onthoudt u van allen schijn des kwaads.”
1 Thessalonicenzen 5:17-22

Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat voor ons onverwachts,
maar op Zijn tijd, door de Heere is thuisgehaald, mijn lieve zorgzame
man, onze vader, mijn zoon, onze broer, zwager en oom

Arend Gerard Hoek

André
in de leeftijd van 45 jaar.

Sharon Mensah-Hoek
Calista
Cameron
Shara

Geertje Hoek-Kuijt
Gerrit Hoek (in liefdevolle herinnering)
Anneke Zeeman-Hoek
Simon Zeeman
Daan
Sanne
Arie Hoek
Gerrit Hoek (in liefdevolle herinnering)

20 april 2021
Gentiaan 43, 2498 EB Den Haag

Door de huidige omstandigheden zal de afscheidsdienst in besloten
familiekring plaatsvinden. U kunt de dienst op woensdag 28 april
vanaf 10.00 uur beluisteren via kerkomroep.nl, Katwijk, Pniëlkerk
of meekijken via http://diensten.begraafplaatskatwijk.nl
Aansluitend zal omstreeks 11.00 uur de begrafenis plaatsvinden
op de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.
Na de begrafenis is er geen gelegenheid tot condoleren.
Wilt u een herinnering, condoleance of een mooie ervaring met
ons delen? Ga naar de persoonlijke pagina: www.condoleerdefamilie.nl
André hield van bloemen

Bestuur Sportiff Company Grasshoppers

Overlijdensbericht André Hoek2021-04-26T15:13:06+02:00

Algemene Ledenvergadering dinsdag 22 december

Beste Leden,

De ALV is uiteindelijk gepland op dinsdag 22 december as, 19.30 u.

Door de landelijke coronamaatregelen kunnen zal de vergadering geheel digitaal plaatsvinden. Daarom zal ook een teams-verbinding worden opgezet waarmee jullie thuis kunnen inloggen.  Om dit te organiseren moet iedereen zich aanmelden voor de ALV via een mail naar voorzittercvr@grasshoppers.nl

Daags voor de ALV ontvangt u een bevestiging of u fysiek of digitaal aanwezig kunt zijn. In het laatste geval ontvangt u een link.

De agenda met bijbehorende stukken worden zsm gestuurd naar uw emailadres.

namens het bestuur,

André Hoek, voorzitter

Algemene Ledenvergadering dinsdag 22 december2020-12-14T21:18:55+01:00

Komend seizoen en contributie

Het kabinet heeft aangegeven dat er perspectief is om op 1 september weer in de sporthal te basketballen met een beperking dat er geen toeschouwers bij wedstrijden worden toegestaan. Dat is in ieder geval positief nieuws. De voorbereidingen voor komend seizoen zijn al aan de gang.
Met betrekking tot de nu toe verzonden contributienota’s voor kalenderjaar 2020 (laatste gedeelte wordt komend weekend verstuurd) heeft het bestuur heel veel vragen ontvangen. Het kost ons tijd om al die vragen te beantwoorden. Als vereniging hebben we een aantal vaste lasten die doorlopen en tegenvallende inkomsten bij de kantineomzet en mogelijk lagere sponsoropbrengsten. De huurkosten vanaf half maart zijn wel lager. Met de verwachting dat er nu buitensport en vanaf 1 september ook binnensport mogelijk zijn, gaan wij er van uit dat iedereen zijn contributie betaald. De rekeningen moeten wel worden betaald. Wij zullen aan de hand van de financiële ontwikkelingen in 2020 bekijken of er aanleiding is om de contributie 2021 eenmalig iets te verlagen.

Komend seizoen en contributie2020-05-08T14:06:04+02:00

We mogen beperkt in clubverband weer buiten basketballen

Van de gemeente hebben wij na goed overleg groen licht gekregen om de trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar weer te gaan starten. Dit dient in de buitenlucht te gebeuren, binnen sporten is op dit moment nog niet toegestaan. Reden hiervoor is dat de kans op besmetting in de buitenlucht vele malen kleiner is dan op een binnen locatie. De rijksoverheid maakt onderscheid in drie groepen:

-Kinderen tot en met 12 jaar mogen in teamverband trainen, daarbij is contact ook toegestaan.
-Kinderen van 13 tot en met 18 jaar mogen wel trainen, maar dan zonder contact. Er moet continue 1,5 meter afstand zijn tussen de personen waardoor het trainen wel kan starten, maar in aangepaste vorm. Dat betekent voornamelijk fundamentals met eigen bal.
-Met ingang van 11 mei mogen ook volwassenen buiten sporten onder dezelfde condities die voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar gelden. Locatie wordt in overleg met TC en gemeente nog bepaald.

Er is voor gekozen om een onderscheid te maken in leeftijdscategorieën. De jeugd vanaf u12 zal gaan trainen op het basketbalveldje bij ‘de Goerie’ gelegen aan de Groen van Prinstererweg. Trainingen voor de jongere jeugd worden georganiseerd in samenwerking met het Welzijnskwartier. Deze worden gehouden bij het veldje bij de Sjaloomschool (wijk Cleijn Duin).
De leden worden via de trainers benaderd over de tijden van de trainingen.

Om te voldoen aan de maatregelen en de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden zijn de volgende maatregelen vastgesteld door bestuur:


Algemeen
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis;
• Als kinderen door ouders worden gebracht naar de trainingslocatie zorg er dan voor dat te allen tijde de ouder in de auto blijft zitten, ga dus niet langs het veld staan om te blijven kijken;

Specifieke informatie voor beginners en u10 (Locatie veldje Sjaloomschool)
• Er is weinig parkeergelegenheid. Ouders kunnen hun kind afzetten, verzoek is wel om zo spoedig mogelijk te vertrekken, zodat andere ouders ook hun kind op een verantwoorde manier kunnen afzetten;
• Voor materialen wordt gezorgd. Uw kind hoeft dus geen eigen bal mee te nemen;

Specifieke informatie voor u12 en verdere jeugd tot en met 18 jaar
• Neem eigen bal mee, in verband met de opgestelde regels is het niet mogelijk om een bal te delen met iemand anders;
• Indien gebracht en gehaald door ouders, verlaat zo spoedig mogelijk de parkeerplaats. We willen vragen aan de ouders om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar de training te komen, uiteraard indien dit mogelijk is;
• Bij het wisselen van trainingsgroepen, zorg voor de benodigde afstand van 1,5 meter;
• Volg de adviezen van je trainer met betrekking tot veiligheid en dergelijke altijd op! Mochten er zich onverhoopt problemen voor doen, heeft jouw trainer ook een noodnummer wat hij kan bellen.

Tot slot
Fijn dat het voor de jeugd weer mogelijk is te gaan basketballen, laten we hopen dat het snel voor iedereen weer volledig mogelijk is! In ieder geval is 1 september een mooi streven.
Zijn er vragen / opmerkingen / suggesties hoe bepaalde dingen beter geregeld kan worden, laat het ons dan weten. Dit kan middels een reactie op deze mail en uiteraard ook via de trainer.

We mogen beperkt in clubverband weer buiten basketballen2020-05-08T13:57:22+02:00

Inning contributies

 

Wij hebben in ons clubblad al aangegeven dat de inning van de contributies ca vertraging heeft opgelopen door het ontbreken van een 2e penningmeester en door aanpassing van de ledenadministratie in sportlink. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het verzenden van de nota’s. De eerste nota’s (seizoensnota’s) zijn aangeleverd bij Club Collect. Zij incasseren voor ons. Er zijn mogelijkheden om de nota in termijnen te betalen.
De volgorde is als volgt:
1-seizoensnota’s 2019-2020 (huur wedstrijdkleding € 15, dubbel trainen € 75, voor teams met bondsscheidsrechters € 75 en voor degenen die voor het eerst in september wedstrijden zijn gaan spelen, wedstrijdgeld halve termijn € 25 tot € 47,50).
2-nog niet opgelegde contributie 2019 (met name voor degenen die na de zomervakantie lid zijn geworden).
3-contributie 2020 (contributie kalenderjaar 2020 en wedstrijdgeld kalenderjaar 2020).
Inmiddels overleggen wij met een extern bedrijf om een aantal administratieve klussen voor het samenstellen van de contributienota’s uit te besteden. Ik hecht er aan om te melden dat de huidige penningmeester bij zijn aantreden al heeft gemeld dat hij de contributie-inning niet oppakt. Dat is in de ledenvergadering nadrukkelijk zo afgesproken.
Indien u vragen heeft over de nota’s kunt u deze stellen aan Club Collect. Als dat niet leidt tot antwoorden dan bij voorkeur een mail sturen naar voorzitter@grasshoppers.nl.

Inning contributies2020-03-24T15:38:07+01:00

Bestuursbericht over schorsingen, aanpassing verenigingsnaam, ballenbeleid en papiercontainer

1- Het bestuur heeft besloten om de leden die, in het afgelopen seizoen, niet zijn opgekomen voor jury- en/of scheidsrechtertaken vanaf 1 januari 2019, te schorsen voor de eerst volgende thuiswedstrijd (met verplichting tijdens die wedstrijd een taak uit te voeren) en de opgelegde boetes te innen. Daarna hebben alle leden een schone lei. De jury- en scheidsrechterstaken zijn voor het komende eerste speelweekend op tijd gepubliceerd (complimenten voor Peter van der Zwart). Zorg dat je er ook bent voor je taak!

2-De NBB heeft vandaag in sportlink de verenigingsnaam aangepast in Sportiff Company Grasshoppers. Dat kan leiden tot een niet werkende basketball app. Dan is uitloggen en opnieuw inloggen in de app de oplossing. Ook tablets kunnen bij tegenstanders kuren vertonen, ook dan is uit- en inloggen de oplossing.

3-Het bestuur heeft besloten om het al 1,5 jaar geleden in de ALV vastgestelde ballenbeleid te gaan uitvoeren. Over de laatste 4 jaar is bijna € 10.000 geïnvesteerd in materialen, vooral in ballen. Voortdurend zijn er ballen zoek, worden niet opgeruimd, enz. Daarom worden er geen trainingsballen meer aangeschaft. Elk lid vanaf de leeftijd/team u14 dient een eigen trainingsbal aan te schaffen. Voor wedstrijden worden (net als afgelopen seizoen), per team 3 ballen beschikbaar gesteld. Voor de beginners, U10 en U12, Rollers, G-team, dames 1 en heren 1 worden nog ballen aangeschaft. Zo nodig worden daarvoor aparte afspraken gemaakt. Het bestuur stelt elk lid in de gelegenheid om een Spaldingbal met korting aan te schaffen. Prijzen: damesbal of herenbal TF 1000 € 45, NBA Silver (heren) of TF 250 (dames) € 25. Opgave volgende week via de trainers.

4-Zoals sommigen al gemerkt hebben, is de papiercontainer op het parkeerterrein niet meer aanwezig. Aanhoudende klachten van de wijkbewoners, plaatsing papier naast de container, gebruik container voor rest- en grof afval, en daardoor lagere opbrengsten/extra kosten, hebben het bestuur doen besluiten om te stoppen met de papierinzameling. Alternatief is een papiercontainer bij de Dorpskerk.

namens het bestuur, André Hoek, voorzitter

 

Bestuursbericht over schorsingen, aanpassing verenigingsnaam, ballenbeleid en papiercontainer2019-09-13T16:45:33+02:00

busvervoer G-team 3×3 in Amsterdam za 22 juni

Aanstaande zaterdagmiddag speelt het G-team een 3×3 toernooi in Amsterdam op het Museumplein. Dat is één van de extra evenementen tijdens het WK 3×3 voor landenteam dat tot en met zondag wordt gespeeld. Er is nog plaats in de bus voor supporters. Kom ons team aanmoedigen. Je kan ook gaan winkelen of na afloop tot 1800 u. het WK 3×3 bezoeken. Daarvoor moet je wel een aparte toegangskaart komen via https://www.fiba.basketball/nl/3x3wc/2019/tickets.

Vertrek bus bij sporthal om 11.30, vertrek in Amsterdam van Museumplein om 18.00. Kosten € 15,–. Opgave via de mail bij de voorzitter, voorzitter@grasshoppers.nl.

busvervoer G-team 3×3 in Amsterdam za 22 juni2019-06-20T17:31:51+02:00

Activatiebrief Spelregelbewijs verzonden

De competitie spelende leden vanaf 14 jaar  zijn door de NBB verplicht om het spelregelbewijs te halen. Het spelregelbewijs is een test over de basisspelregels van onze mooie sport. Dat bewijs heb je nodig om het scheidsrechterdiploma BS2 te halen. En dat diploma is op de laatste ALV verplicht gesteld voor alle competitie spelende leden en is nodig om wedstrijden te fluiten.

Vandaag zijn de activatiebrieven van het spelregelbewijs verzonden naar de bij Solar-systemen Grasshoppers bekende emailadressen. Met de activatiecode, het emailadres en met een eigen wachtwoord kan je inloggen bij de site https://www.basketballmasterz.nl/ voor het maken van het digitale examen.

Op die site zijn ook voorbeeldvragen geplaatst.

Heb je al een BS2/F/E/D – diploma dan hoef je het spelregelbewijs niet te halen.

Ben je 12 of 13 jaar, dan mag je ook al eerder het spelregelbewijs halen. Stuur dan een email voor de activatiebrief naar voorzitter@grasshoppers.nl.

 

Activatiebrief Spelregelbewijs verzonden2019-01-02T19:27:43+01:00

Orange Angels U16 begint EK in Litouwen met nederlaag!

De Orange Angels U16 zijn het Europees Kampioenschap in de A-divisie begonnen met een nederlaag. Servië was vrijdagmiddag in het Litouwse Kaunas met 54-48 te sterk voor Nederland.  De Angels met Grasshoppers Alissa van der Plas en Liselot Kulk kwamen nog wel sterk terug in het vierde kwart, maar het was niet genoeg om te winnen. Aan het begin van het vierde kwart liep de achterstand  zelfs op tot 22 punten.

Periodestanden Servië – Nederland: 11-15, 20-8, 17-3, 6-22

Volgende wedstrijd: Nederland – Spanje op zaterdag 18 augustus om 18.00 uur (Nederlandse tijd) .

Uiteraard wensen wij Orange Angels en de staf veel succes toe tegen Spanje.

Liselot Kulk en Alissa van der Plas, klaar voor de volgende tegenstander.

 

Orange Angels U16 begint EK in Litouwen met nederlaag!2018-08-18T10:08:20+02:00

Orange Angels U16 met Alissa van der Plas en Liselot Kulk naar Italië

Grasshoppers Alissa van der Plas en Liselot Kulk zijn vandaag vertrokken naar het Italiaanse Pesaro. Orange Angels U16 neemt als voorbereiding op FIBA U16 Women’s European Championship, deel aan een internationaal toernooi. Het wedstrijdschema voor de Angels  ziet er als volgt uit:

Vrijdag 10 augustus: Italië – Nederland

Zaterdag 11 augustus: Spanje – Nederland

Zondag 12 augustus: België-Nederland

De volgende 12 speelsters maken deel uit van Orange Angels U16:

Anouschka Meijer (CTO Amsterdam Vrouwenbasketball)
Loes Rozing (Dozy BV Den Helder)
Ellen Meeringa (CTO Amsterdam)
Erica Romkes (Landstede Basketbal)
Alina Sendar (CTO Amsterdam)
Elles van der Maas (Manly Warringah Sea Eagles, Australië)
Alissa van der Plas (Solar-systemen Grasshoppers)
Floor Toonders (CTO Amsterdam)
Liselot Kulk (Solar-systemen Grasshoppers)
Sofie Bruintjes (CTO Amsterdam)
Maud Huijbens (Landslake Lions)
Lea Romkes (Landstede Basketba)

De staf bestaat uit:
Brian Hirman (hoofdcoach)
Daan de Heus (assistent-coach)
Bea Hermse (assistent-coach)
Ansofie van Speybroeck (fysiotherapeut)
Ivy Critchlow (teammanager)

Orange Angels U16, klaar voor vertrek naar het Italiaanse Pesaro

Orange Angels U16 met Alissa van der Plas en Liselot Kulk naar Italië2018-08-09T18:57:51+02:00

Werkzaamheden sportvloer Sporthal Cleijn Duin nadert zijn voltooiing

Wat betreft Sporthal Cleijn Duin stond zomer 2018 in het teken van onderhoudswerkzaamheden aan de sportvloer. De vloer moest opnieuw geschuurd en meerdere malen gelakt worden. Ook werd de vloer van nieuwe belijning voorzien. Naast enige reparatiewerkzaamheden waren dit de voornaamste zaken die aan de vloer dienden te gebeuren. Als extra zou op de vloer het verenigingslogo worden aangebracht. Het geheel komt er fantastisch uit te zien.

Overzicht van de sportvloer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verenigingslogo aangebracht op de middencirkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportvloer ontdaan van de oude belijning, geschuurd en de eerste laklaag is erop aangebracht

 

 

 

Werkzaamheden sportvloer Sporthal Cleijn Duin nadert zijn voltooiing2018-08-07T10:45:19+02:00

Grasshoppers Lotte van Kruistum met Orange Angels U15 naar Denemarken

Grasshoppers Lotte van Kruistum is geselecteerd voor Orange Angels U15 dat deelneemt aan het North Sea Development Cup in Denemarken. Ingrid van der Plas is als team manager van de Orange Angels toegetreden tot de staf. Wij wensen Lotte, team en staf veel succes toe in Denemarken.

Orange Angels met Lotte van Kruistum en Ingrid van der Plas

 

Grasshoppers Lotte van Kruistum met Orange Angels U15 naar Denemarken2018-08-06T21:45:30+02:00

Grasshoppers Liselot Kulk en Alissa van der Plas naar EK U16 in Litouwen

Bondscoach Brian Hirman heeft zaterdagmiddag de definitieve  EK-selectie van de Orange Angels U16 bekendgemaakt. Namens Solar-systemen Grasshoppers zijn Liselot Kulk en Alissa van der Plas geselecteerd.

Het Europees Kampioenschap voor vrouwen U16 in de A-divisie wordt deze zomer gehouden in Kaunas (Litouwen) en begint op 17 augustus. Nederland is ingedeeld in een poule met Servië, Spanje en Letland.

De volgende 12 speelsters zijn geselecteerd:

Anouschka Meijer (CTO Amsterdam Vrouwenbasketball)
Loes Rozing (Dozy BV Den Helder)
Ellen Meeringa (CTO Amsterdam)
Erica Romkes (Landstede Basketbal)
Alina Sendar (CTO Amsterdam)
Elles van der Maas (Manly Warringah Sea Eagles, Australië)
Alissa van der Plas (Solar-systemen Grasshoppers)
Floor Toonders (CTO Amsterdam)
Liselot Kulk (Solar-systemen Grasshoppers)
Sofie Bruintjes (CTO Amsterdam)
Maud Huijbens (Landslake Lions)
Lea Romkes (Landstede Basketba)

De staf bestaat uit:
Brian Hirman (hoofdcoach)
Daan de Heus (assistent-coach)
Bea Hermse (assistent-coach)
Ansofie van Speybroeck (fysiotherapeut)
Ivy Critchlow (teammanager)

Wij wensen Liselot, Alissa team en staf veel succes toe!

Nummer 7: Liselot Kulk; Nummer 9: Alissa van der Plas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Angels U16 met Liselot en Alissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NBB

 

 

Grasshoppers Liselot Kulk en Alissa van der Plas naar EK U16 in Litouwen2018-08-06T21:31:17+02:00

Orange Angels U16 met Liselot Kulk en Alissa van der Plas tweede in Luxemburg

Orange Angels U16, met Grasshoppers Liselot Kulk en Alissa van der Plas, hebben als voorbereiding op het EK in Litouwen deelgenomen aan een oefenstage. Tijdens de Dussmann Trophy in Luxenburg behaalde de Angels de tweede plaats, achter winnaar Denemarken. Overige tegenstanders waren Luxemburg en Ierland.  Orange Angels won twee wedstrijden en verloor van de uiteindelijke winnaar Denemarken.

Liselot Kulk namens Orange Angels in actie tegen Denemarken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alissa van der Plas, sterk aan de bal.

 

 

 

 

 

Orange Angels U16 met Liselot Kulk en Alissa van der Plas tweede in Luxemburg2018-07-16T11:12:10+02:00

Top prestatie!! Orange Angels U20 veroveren brons bij de Europese kampioenschappen in Hongarije!

Wat een fantastische prestatie is er neergezet door Angels U20!! Wat maar weinigen voor mogelijk hadden gehouden, is de Orange Angels U20 toch gelukt. De Nederlandse basketbalsters hebben brons veroverd bij het Europees Kampioenschap in de A-divisie in Hongarije door zondag met 65-60 van Italië te winnen. Orange Angels met Grasshoppers Mia Hordijk, Ilse Kuijt, Noor Driessen en Rosalie Aandewiel evenaart de ploeg van bondscoach Laki Lakner en zijn assistenten Molly McDowell en Thijs Volmer de prestatie van 2015, toen de Angels op Lanzarote historie schreven door als eerste valide Nederlandse vrouwenploeg een medaille te winnen bij een groot internationaal toernooi in het traditionele vijf-tegen-vijf basketball.

Lees hier verder:  Volledig verlag

Namens Grasshoppers willen wij TEAM en STAF van harte feliciteren met dit fantastische resultaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orange Angels behalen brons tijdens het EK in Hongarije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk gaan onze speciale gelukwensen uit naar onze toppers, Mia Hordijk, Rosalie Aandewiel, Ilse Kuijt en Noor Driessen

Top prestatie!! Orange Angels U20 veroveren brons bij de Europese kampioenschappen in Hongarije!2018-07-16T09:04:20+02:00

Grasshoppers toppers met Orange Angels op weg naar FIBA U20 Women’s European Championship 2018

De voor de Orange Angels VU20 geselecteerde Grasshoppers speelsters, Mia Hordijk, Ilse Kuijt, Noor Driessen en Rosalie Aandewiel zijn op weg naar Hongarije.

De Orange Angels VU20, in 2015 goed voor brons, in 2016 negende en in 2017 dertiende bij het EK in de A-divisie, doen van 7 t/m 15 juli 2018 weer mee aan het EK op het hoogste Europese niveau. Nederland is in groep D ingedeeld met België, Spanje en Portugal. Aan het EK, dat in het Hongaarse Sopron wordt gehouden, doen zestien landen mee.

FIBA U20 Women’s European Championship 2018 Division A
Wanneer: 
7 t/m 15 juli
Waar: Sopron (Hongarije)
Aantal landen: 16
Groep D: België, Spanje, Portugal en Nederland
Programma groepsfase
7 juli: België – Nederland
8 juli: Nederland – Portugal
9 juli: Spanje – Nederland
Website: http://www.fiba.basketball/europe/u20women/2018

Wij wensen de Angels en in het bijzonder onze Mia, Ilse, Noor en Rosalie veel succes toe tijdens het European Championship in Hongarije.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto met toestemming geplaatst)

Grasshoppers toppers met Orange Angels op weg naar FIBA U20 Women’s European Championship 20182018-07-05T09:38:44+02:00

Jaco van Rhijn toegetreden tot het bestuur van Grasshoppers

Jaco van Rhijn, voormalig Mannen Senioren 1 speler en nu uitkomend voor Mannen Senioren 2 is toegetreden tot het bestuur van Grasshoppers. Jaco is een echte “Grasshopper”pur sang” en kent de vereniging door en door. Voorheen heeft Jaco als coach bij de jeugd ook al zijn steentje bijgedragen.

Jaco is 29 jaar, gehuwd met Eline en samen hebben ze twee schatten van kinderen. In het dagelijks leven is Jaco administratief medewerker bij Otto advies BV.

Het bestuur is verheugd met de toetreding van Jaco in het bestuur. Jaco is goed op de hoogte over de aandachtspunten binnen de vereniging en zijn know how, positieve instelling en mentaliteit is welkome bijdrage in het bestuur en voor de vereniging.

De portefeuille die Jaco zal gaan beheren zal in een later stadium nog bekend worden gemaakt.

Met de komst van Jaco ziet het bestuur er als volgt uit:

Voorzitter: André Hoek

Secretaris: William de Haas

Penningmeester: Vacant

Technische zaken: Kees de Jong

Welzijn en Zorg: Mirjam Mattijssen

Vrijwilligerszaken: Jacoline van Rhee

PR en Mediazaken: Marvin Spaan

Portefeuille volgt: Jaco van Rhijn

Wij heten Jaco van harte welkom in het bestuur en wensen hem veel succes toe!

 

Bestuur Solar-systemen Grasshoppers

 

Jaco van Rhijn toegetreden tot het bestuur van Grasshoppers2018-06-23T08:27:15+02:00

André Hoek nieuwe voorzitter van Grasshoppers

Donderdag 21 juni is tijdens de voorjaars ALV, André Hoek gekozen tot voorzitter van Grasshoppers.

André Hoek volgt daarmee John Spaan op, die tijdens de najaars ALV in 2017 te kennen had gegeven zich wegens drukke werkzaamheden niet meer verkiesbaar te stellen.
André is zeer goed bekend met Grasshoppers en de basketbalsport. André heeft tot twee keer toe al in het bestuur zitting gehad, in de functie van wedstrijdzaken. Tot voor kort was André namens het bestuur wedstrijdsecretaris en gemandateerd contactpersoon voor de Nederlandse Basketbal Bond.

André is 58 jaar, gehuwd met Janneke en samen hebben ze drie kinderen. In het dagelijks leven is André Senior financieel adviseur bij Gemeente Katwijk, eigenaar van een financieel bureau en lid van de Raad van toezicht van DSV zorgcentra Katwijk.

Als nieuwe voorzitter heeft André te kennen gegeven vijf speerpunten te hebben:

# Normen en waarden binnen de sport
# Topsport verder uitbouwen
# Breedtesport, waaronder aandacht voor G-team en rolstoelbasketbal
# Financiën
# Organisatie

Het bestuur is verheugd met de kandidaatstelling en benoeming van André Hoek als voorzitter en ziet de samenwerking dan ook met vertrouwen tegemoet.

Wij wensen André veel succes toe met deze mooie uitdaging.

Bestuur Solar-systemen Grasshoppers

André Hoek nieuwe voorzitter van Grasshoppers2018-06-22T13:45:32+02:00

Anja Kuijt benoemd tot lid van verdienste van Grasshoppers

Zaterdagavond 2 juni heeft John Spaan namens het bestuur van Solar-systemen Grasshoppers, Anja Kuijt benoemd tot lid van verdienste.

Na Peter de Jong, Hans Knecht, Peter de Zwart en Paul Schaddé van Dooren is Anja het vijfde lid van verdienste van basketbalvereniging Grasshoppers.

Anja werd in 1976 lid van Grasshoppers en kwam na het doorlopen van de jeugdteams uit in het eerste damesteam. Na haar actieve carrière als speelster, is Anja trainster / coach geweest van verschillende jeugdteams. Anja wist met diverse jeugdteams het Nederlands Kampioenschap te behalen. Ook maakt zij inmiddels ongeveer 20 jaar deel uit van de Technische Commissie. Tijdens deze periode is het beleidsjeugdplan tot stand gekomen. De laatste jaren heeft zij zich ingezet voor de Technische Commissie Topsport dames en de professionalisering rondom vrouwen senioren 1.

Naast de directe activiteiten verrichtte Anja ook nog indirecte activiteiten, zoals;

  • Pleintjesbasketbal: Om overlast door jongeren te voorkomen in de wijk is het project pleintjesbasketbal bedacht. In twee wijken in de gemeente Katwijk de Molenwijk en de Hoornes trainden 1 x per week per wijk een 3-tal dames 1-speelsters jongeren uit de wijk. Zij zorgden ervoor dat jongeren een nuttige vrijetijdsbesteding zodat de overlast in de wijk verminderd.
  • Basketbal in de gymles: Onder schooltijd bij scholen die geen vakleerkracht hebben komen een aantal dames tijdens de gymles een basketbal-les verzorgen. Zo kunnen kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met de basketbalsport.
  • Naschoolse sportactiviteiten op het schoolplein; kinderen een actieve vrijetijdsbesteding bezorgen zodat ze lekker veel in beweging zijn.
  • Schoolsport cursussen; Een korte cursus waar kinderen zich voor op kunnen geven en zo kennis kunnen maken met de sport. Het uiteindelijke doel hierbij is ledenwerving voor de vereniging zodat er aanwas van jeugdleden blijft.
  • Koningsspelen; Groot evenement met 1750 leerlingen van de groepen 5, 6 7 e n 8 van de basisscholen in de gemeente Katwijk. Een van de clinics is basketbal. Ook hier heeft Anja weer een rol in zodat alles op rolletjes loopt.

Dit is een greep uit de activiteiten die Anja allemaal doet. Ze kan ook verschillende rollen aannemen en niks is haar te veel als het maar een link met basketbal heeft. Van coördinator tot ondersteuner tot uitvoerder. Altijd met veel enthousiasme, passie en veel geduld.

Grasshoppers heeft veel vrijwilligers en is daar bijzonder trots op. Ook heeft Grasshoppers een aantal belangrijke steunpilaren die nodig zijn  om te kunnen groeien en bloeien.

Anja is zo een steunpilaar die een belangrijk aandeel heeft in de opwaartse ontwikkeling van Grasshoppers en het basketbal in Katwijk.

Leden van verdienste zijn leden die bijzonder verdienstelijk zijn, of zijn geweest voor een vereniging.

Anja heeft de benoeming méér dan verdiend en zijn wij haar zeer erkentelijk voor haar inzet ter faveure van  Grasshoppers.

En dat naar wij hopen, nog voor vele jaren.

Namens het bestuur van Solar-systemen Grasshoppers,

John Spaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja Kuijt benoemd tot lid van verdienste van Grasshoppers2018-06-03T15:58:56+02:00

Mooi gebaar van Rabobank Leiden-Katwijk voor Vrouwen Senioren 1

Zaterdag 2 juni heeft Sebastiaan Kuyt, namens onze gewaardeerde sponsor Rabobank Leiden-Katwijk, aan teammanager Ariea van Wijk een dinercheque overhandigd. De dinercheque is geschonken voor team en staf als cadeau voor het behaalde Nederlands kampioenschap.

Een prachtig gebaar van Rabobank Leiden-Katwijk en met grote dank in ontvangst werd genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de teamfoto ontbraken: Sharon Beld; Mia Hordijk; Marieke van Schie; Alissa van der Plas; Sonja Kuijt; Tamlyn de Groot; Rick van Zelst en Cobbe van der Vuurst

Mooi gebaar van Rabobank Leiden-Katwijk voor Vrouwen Senioren 12018-06-03T10:42:10+02:00
Go to Top