BESTUURSMEDEDELING: INGRIJPENDE GEBEURTENIS TRAINING SPORTHAL CLEIJN DUIN

Op dinsdagavond 14 november jl. is een van de jongens van U16-3 tijdens de training ernstig onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis.

Op uitdrukkelijk verzoek van de familie geven we geen verdere informatie over zijn gezondheidstoestand.

Het bestuur gaat er vanuit dat het duidelijke verzoek van de familie door alle Grasshoppers wordt gerespecteerd en speculaties en het verspreiden daarvan achterwege worden gelaten.

Op de bijeenkomst van woensdag 15 november jl. voor zijn teamgenoten, naast trainende teams en hun ouders (met de betrokken trainers) is gewezen op de mogelijkheid om hulp te zoeken.

Wellicht ten overvloede. Ons bestuurslid Veilig en Plezierig Sportklimaat, Annemieke den Dekker (sportklimaat@grasshoppers.nl ) en Slachtofferhulp Nederland (0900-0101) bieden deze hulp aan.

Deze bestuursmededeling is een intern bericht voor de (ouders van) leden en is niet bedoeld om door te sturen.

We leven mee met onze Grasshopper en familie, hopen op een voorspoedig herstel en goede afloop.

Bestuur Sportiff Grasshoppers

Jaap Jonker, voorzitter