Zoals in de voorjaars-ALV is beloofd, heeft het bestuur de statuten aan laten passen.  De statuten dateerden nog uit 1996 en zijn nu aangepast naar de huidige regelgeving. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren.

We hebben met het advies van het Juridisch Sportloket, het als basketbalvereniging het verplichte basisbestand van de NBB gehanteerd. Daarbij hebben we enkele onderdelen specifiek gemaakt en gelijk geactualiseerd. Nu na 25 jaar werden de statuten op maandag 28 augustus ondertekend. Bij Verhees Notarissen zetten voorzitter Jaap Jonker en penningmeester Rein Hottinga hun handtekening onder de officiële papieren.

De nieuwe statuten zijn te vinden in de documentenbibliotheek