Bucket

Berichten van de Commissie VerenigingsRuimte over en voor de Bucket.

Barmedewerk(st)ers gevraagd!

Voor zaterdag 27 mei zoeken wij voor de volgende tijden nog enkele barmedewerk(st)ers:
————————————————————————————-
Bar:
Van 13:00uur – 16:30uur 2 personen
Van 21:00uur tot sluit 2 personen

Keuken:
Van 19:00uur – 21:00uur 1 persoon

Aanmelden graag bij Tineke Zuijderduijn; 06-5157 8946

Ondanks dat het mooi weer is, hopen we uiteraard dat je de vereniging een handje wilt helpen.

By | 2018-01-22T18:22:50+01:00 mei 26th, 2017|Categories: Bucket, Informatie|0 Comments

Algemene Leden Vergadering dinsdag 9 mei 19:30 uur

Dinsdag 9 mei 2017, 19:30 uur is de voorjaars Algemene Leden Vergadering van Solar-systemen Grasshoppers in de verenigingsruimte van Cleijn Duin, De Bucket.

De stukken worden per email verzonden aan de leden, mocht er geen emailadres bekend zijn of je weet niet zeker of je emailadres juist is, kan je dat doorgeven aan secretaris@grasshoppers.nl. De vergadering staat open voor ouders van leden van Grasshoppers tot 16 jaar.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV dd. 29 november 2016
5. Voorstellen leden
Van lid van verdienste Peter van der Zwart zijn al eerder voorstellen ontvangen m.b.t. het boete beleid. Met Peter zal de komende periode overleg plaatsvinden om de voorstellen te bespreken. Door de huidige samenstelling van het bestuur is hierover nog geen mening gevormd. Zodra het bestuur het voorstel heeft beoordeeld, zal dit in de Algemene Leden Vergadering worden besproken.

6. Jaarverslagen Commissies
a) Technische Commissie
b) Kas Commissie
c) Commissie van Beroep
d) PEP Commissie
e) Jeugd Commissie
f) Commissie Verenigingsruimte
g) Sponsor Commissie
h) Toernooi Commissie

7. Jaarverslagen bestuur
a) Voorzitter
b) Secretaris
c) Penningmeester

8. Verkiezing bestuur
Naam 1e Benoeming Herbenoemd Aftredend
John Spaan 31-03-2009 15-12-2015 Najaar 2017
Paul Schaddé van Dooren 13-03-1987 29-11-2016 Najaar 2018
William de Haas 15-12-2015 Najaar 2017
Kees de Jong 19-05-2015 Voorjaar 2017

a) Kees de Jong en is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
b) Het bestuur stelt voor akkoord te gaan met de toetreding van Marvin Spaan tot het bestuur.
Hij zal de portefeuille PR & mediacommunicatie. Hierbij moet worden gedacht aan de sociale media, communicatieplan en website beheren. De verdere invulling is onderwerp van bespreking. etc etc.. Zijn emailadres is pr@grasshoppers.nl.

9. Verkiezing, c.q. wijzigingen Commissies
a) Technische Commissie
b) Kas Commissie
NAAM: IN: Mogelijkheid tot herbenoeming
Peter van der Zwart 19-05-2015 23-05-2017
Arno van Kruistum 29-11-2016 Najaar 2018
Edwin Cuppen 29-11-2016 Najaar 2018
Overeenkomstig het Huishoudelijk regelement is het mogelijk Peter van der Zwart te herkiezen voor een periode van twee jaar, mits hij daarvoor openstaat.
c) Commissie van Beroep
d) PEP Commissie
e) Jeugd Commissie
f) Commissie Verenigingsruimte
g) Sponsor Commissie
h) Toernooi Commissie

10. Rondvraag

11. Sluiting

By | 2018-01-22T18:23:05+01:00 april 22nd, 2017|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo, Bucket, Informatie|0 Comments

Solar-systemen Grasshoppers: “SUPPORTER VAN SCHOON!”

Basketbalvereniging Solar-systemen Grasshoppers doet mee aan de pilot “Schoon Belonen” en hebben daarover een overeenkomst met Gemeente Katwijk afgesloten betreffende de aanpak van zwerfafval en het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD).

Wat houdt de pilot in?

Met het project “Schoon Belonen” helpen scholen en verenigingen hun omgeving schoon te houden. Dit doen scholen en verenigingen door plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) gescheiden in te zamelen en door schoonmaakacties in de omgeving te organiseren. Zij krijgen hier speciale minicontainers voor en de gemeente haalt het PMD-afval bij hen op. In ruil hiervoor ontvangt de school of vereniging een financiële vergoeding. Die kunnen zij dan inzetten voor een doel naar keuze.

Solar-systemen Grasshoppers vindt het belangrijk dat de sporthal en de wijk Cleijn Duin zwerfafvalvrij blijven. Plastic flesjes, blikjes en andere verpakkingen horen niet op de grond. Bovendien zijn deze materialen waardevol als grondstof voor nieuwe producten. Door mee te doen met de pilot draagt Solar-systemen Grasshoppers haar steentje bij in het terugdringen van dit wereldwijde probleem!

Solar-systemen Grasshoppers “SUPPORTER VAN SCHOON”!

Doe je mee?
Begin vandaag…..begin bij jezelf en wordt daarmee ook “SUPPORTER VAN SCHOON”

supporter-van-schoon-logo

schoon_belonen

By | 2018-01-22T18:23:35+01:00 december 10th, 2016|Categories: Bestuursinfo, Bucket|0 Comments

Barmedewerkers gezocht!

Helaas is op dit moment de barbezetting voor aankomende zaterdag nog niet compleet. Om deze rond te krijgen zijn wij dringend op zoek naar een barmedwerk(st)er van 13.00-16.30.

Ook voor de zaterdagavond zijn we nog op zoek naar 2 personen van 20.00uur tot sluit.
Grasshoppers dames 1 en heren 1 spelen beiden in Sporthal Cleijn Duin en wordt en ook een gezellige aanloop verwacht van het publiek.

Denk niet bij jezelf “dat wordt wel weer opgelost” maar biedt de CVR een helpende hand.

Help ons uit de brand en meld je eigen aan bij Tineke Zuijderduijn

download

By | 2018-01-22T18:23:35+01:00 december 8th, 2016|Categories: Bucket, Informatie|0 Comments

Algemene Leden Vergadering Grasshoppers

Dinsdag 29 november 2016 is er de najaarsAlgemene Leden Vergadering (ALV) van Solar systemen Grasshoppers. De aanvang is 19:30 uur in onze verenigingsruimte De Bucket.

Het gebruikelijke ALV-boekje wordt digitaal toegezonden.

AGENDA

1) Opening

2) Mededelingen

3) Ingekomen stukken

4) Notulen voorjaars-ALV d.d. 7 juni 2016

5) Voorstellen Leden

6) Voorstellen Bestuur

a. Begroting 2017

7) Verkiezing Bestuur

a. Paul Schaddé van Dooren is aftredend en herkiesbaar

b. vacatures

8) Verkiezing cq wijzigingen Commissies

a. Technische Commissie

b. Kas Commissie

c. Commissie van Beroep

d. P.E.P. Commissie

e. Jeugd Commissie

f. Commissie VerenigingsRuimte

g. Sponsor Commissie

h. Toernooi Commissie

9) Rondvraag

10) Sluiting

 

By | 2016-11-17T17:30:33+01:00 november 17th, 2016|Categories: Bestuursinfo, Bucket, Informatie|0 Comments

Bedankje Hockey Club Catwyck

logo@2xDeze week ontvingen wij het volgende bericht van Freek Huitenga, voorzitter van Hockey Club Catwyck:
“Bij deze wil ik namens Hockey Club Catwyck mijn dank uitspraken aan Solar-systemen Grasshoppers voor hun hartelijke ontvangst en ondersteuning bij de competitiedag rolstoelhockey welke zaterdag 2 april jongstleden in Sporthal Cleijn Duin heeft plaatsgevonden.
Mede door de deskundige en hulpvaardige ondersteuning van Tineke Zuijderduijn en het team aan vrijwilligers is de dag een groot succes geworden. Het was perfect geregeld!”

Nogmaals, heel veel dank.

Met sportieve groet,
Freek Huitenga
Voorzitter Hockey Club Catwyck

By | 2018-01-22T18:24:27+01:00 april 8th, 2016|Categories: Bucket, Informatie|2 Comments

Bardienst

De bardienst inschrijflijsten voor januari en februari 2016 liggen van 7 november tot en met 28 november achter of op de bar. Dus zoek een mooie tijd en schrijf je in. Wij zijn jullie zeer erkentelijk.

Mvg. Het Planbureau  

By | 2018-01-22T18:26:10+01:00 november 3rd, 2015|Categories: Bucket|0 Comments

Bucket gesloten

Na de grote schoonmaak van afgelopen week is de Bucket gesloten tot na de vakantie.
Mochten er commissies zijn die nog willen vergaderen, dan graag alles schoon en netjes achterlaten.
Bij deze ook onze hartelijke dank aan diegene die geholpen hebben met de schoonmaak.
Prettige vakantie.

Mvg.
CVR

By | 2015-07-09T09:15:16+01:00 juli 9th, 2015|Categories: Bucket, Informatie|0 Comments

Grote Schoonmaak

Wie o wie komt ons helpen bij de laatste activiteit van dit seizoen, het schoonmaken van de Bucket. Want we willen toch allemaal het nieuwe seizoen beginnen met een schone frisse Bucket? Kom ons helpen op maandag 6 juli. Info en aanmelden bij Sandra Aandewiel (mail: huugensandra@casema.nl of bel/app naar 0618673687)
Vele handen maken licht werk, dus schroom niet en meldt u massaal aan.
Tot maandag.

Mvg
CVR

By | 2015-07-02T18:36:56+01:00 juli 2nd, 2015|Categories: Bucket|0 Comments

Informatie 13e Grasshoppernight 3 en 4 juli 2015

Alle deelnemers hebben een mail ontvangen, maar voor de zekerheid ook de verzonden mail op deze site.

Hallo Grasshopper,

De Jeugdcommissie vindt het erg leuk dat jij je hebt opgegeven voor de 13e Grasshoppersnight 2015. Hierbij de informatie die belangrijk voor je is.
Je wordt verwacht op vrijdagavond 3 juli tussen 18.30 uur en 18.45 uur (graag op tijd!) in de sporthal van Cleijn Duin.
Je ouders mogen je “afleveren” bij je begeleider(s) die in de sportzaal aanwezig is, samen zoeken jullie dan een plekje in de zaal waar jullie dan zullen bivakkeren! Zorg ervoor dat je snel je luchtbed hebt opgepompt (heb je een elektrische pomp, neem die dan mee! Met naam erop a.u.b.!) dan kunnen we zo snel mogelijk met het feest beginnen! Uiterlijk 19.15 uur worden de ouders uitgezwaaid

Wat neem je mee; (more…)

By | 2015-06-30T09:29:43+01:00 juni 30th, 2015|Categories: Bucket, Informatie, Jeugd|1 Comment

Grote Schoonmaak

Maandag 6 juli willen we grote schoonmaak houden in de Bucket, zodat we met een schone en frisse kantine het nieuwe seizoen in gaan.
Hier hebben we wel hulp bij nodig. Heb je 6 juli een paar uurtjes tijd om te helpen, geef dat even door aan Sandra Aandewiel. (mail: huugensandra@casema.nl of bel/app naar 0618673687).
Geef dan gelijk aan of je s’ochtends van 9.00 tot 12.00, s’middags van 14.00 tot 15.30 of s’avonds van 19.00 tot ???? wilt komen helpen.
Tot maandag 6 juli en alvast bedankt.

Mvg.
CVR
null

By | 2015-06-16T17:13:21+01:00 juni 16th, 2015|Categories: Bucket|0 Comments

Toernooiprogramma en indelingen 6 juni

Zaterdag 6 juni houden we weer ons jaarlijkse eindtoernooi. HIER het programmaboekje met indelingen. Nu alle kruitdampen van de rayonfinales en Nederlandse kampioenschappen zijn opgetrokken gaan we nog één keer, voordat de zomer losbarst, met z’n allen een balletje gooien. We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om er een leuk programma en een gezellige dag van te maken samen met de CVR en de technische commissie. Of dat lukt, hangt natuurlijk ook van de deelnemers af. Die hebben zich massaal ingeschreven. Om iedereen aan het spelen te krijgen hebben we het toernooi verdeeld in een ochtend en middag programma. De jeugd tot U 12 en de rollers zullen in de ochtend

[ 09.00 uur ] het start schot geven waarna we in de middag verder gaan met een nieuwe toernooi opzet, namelijk een 3 tegen 3 toernooi. En ook een spectaculaire shoot-out contest. Het mooie en unieke van deze opzet is dat we alle leeftijd groepen vanaf 13.00 uur t/m 18:15 in de zaal hebben.

Daarna neemt de Technische Commissie het programma over met onder andere de mister/miss Grasshoppers en scheidsrechter verkiezingen. Ook worden alle kampioenen van het afgelopen seizoen nog eens in de schijnwerpers gezet, dus blijf vooral kijken.

De toernooi commissie.

By | 2018-01-22T18:27:21+01:00 juni 3rd, 2015|Categories: Bucket, Informatie|0 Comments