Informatie contributie 2022

Op onze ledenvergadering van 7 december is het voorstel aangenomen om de contributie niet meer per kalenderjaar te factureren maar per seizoen. Door vanaf seizoen 2022-2023 de seizoen bijdrage en [...]