Informatie

Komend seizoen en contributie

Het kabinet heeft aangegeven dat er perspectief is om op 1 september weer in de sporthal te basketballen met een beperking dat er geen toeschouwers bij wedstrijden worden toegestaan. Dat is in ieder geval positief nieuws. De voorbereidingen voor komend seizoen zijn al aan de gang.
Met betrekking tot de nu toe verzonden contributienota’s voor kalenderjaar 2020 (laatste gedeelte wordt komend weekend verstuurd) heeft het bestuur heel veel vragen ontvangen. Het kost ons tijd om al die vragen te beantwoorden. Als vereniging hebben we een aantal vaste lasten die doorlopen en tegenvallende inkomsten bij de kantineomzet en mogelijk lagere sponsoropbrengsten. De huurkosten vanaf half maart zijn wel lager. Met de verwachting dat er nu buitensport en vanaf 1 september ook binnensport mogelijk zijn, gaan wij er van uit dat iedereen zijn contributie betaald. De rekeningen moeten wel worden betaald. Wij zullen aan de hand van de financiële ontwikkelingen in 2020 bekijken of er aanleiding is om de contributie 2021 eenmalig iets te verlagen.

By | 2020-05-08T14:06:04+02:00 mei 8th, 2020|Categories: Informatie|1 Comment

We mogen beperkt in clubverband weer buiten basketballen

Van de gemeente hebben wij na goed overleg groen licht gekregen om de trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar weer te gaan starten. Dit dient in de buitenlucht te gebeuren, binnen sporten is op dit moment nog niet toegestaan. Reden hiervoor is dat de kans op besmetting in de buitenlucht vele malen kleiner is dan op een binnen locatie. De rijksoverheid maakt onderscheid in drie groepen:

-Kinderen tot en met 12 jaar mogen in teamverband trainen, daarbij is contact ook toegestaan.
-Kinderen van 13 tot en met 18 jaar mogen wel trainen, maar dan zonder contact. Er moet continue 1,5 meter afstand zijn tussen de personen waardoor het trainen wel kan starten, maar in aangepaste vorm. Dat betekent voornamelijk fundamentals met eigen bal.
-Met ingang van 11 mei mogen ook volwassenen buiten sporten onder dezelfde condities die voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar gelden. Locatie wordt in overleg met TC en gemeente nog bepaald.

Er is voor gekozen om een onderscheid te maken in leeftijdscategorieën. De jeugd vanaf u12 zal gaan trainen op het basketbalveldje bij ‘de Goerie’ gelegen aan de Groen van Prinstererweg. Trainingen voor de jongere jeugd worden georganiseerd in samenwerking met het Welzijnskwartier. Deze worden gehouden bij het veldje bij de Sjaloomschool (wijk Cleijn Duin).
De leden worden via de trainers benaderd over de tijden van de trainingen.

Om te voldoen aan de maatregelen en de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden zijn de volgende maatregelen vastgesteld door bestuur:


Algemeen
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis;
• Als kinderen door ouders worden gebracht naar de trainingslocatie zorg er dan voor dat te allen tijde de ouder in de auto blijft zitten, ga dus niet langs het veld staan om te blijven kijken;

Specifieke informatie voor beginners en u10 (Locatie veldje Sjaloomschool)
• Er is weinig parkeergelegenheid. Ouders kunnen hun kind afzetten, verzoek is wel om zo spoedig mogelijk te vertrekken, zodat andere ouders ook hun kind op een verantwoorde manier kunnen afzetten;
• Voor materialen wordt gezorgd. Uw kind hoeft dus geen eigen bal mee te nemen;

Specifieke informatie voor u12 en verdere jeugd tot en met 18 jaar
• Neem eigen bal mee, in verband met de opgestelde regels is het niet mogelijk om een bal te delen met iemand anders;
• Indien gebracht en gehaald door ouders, verlaat zo spoedig mogelijk de parkeerplaats. We willen vragen aan de ouders om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar de training te komen, uiteraard indien dit mogelijk is;
• Bij het wisselen van trainingsgroepen, zorg voor de benodigde afstand van 1,5 meter;
• Volg de adviezen van je trainer met betrekking tot veiligheid en dergelijke altijd op! Mochten er zich onverhoopt problemen voor doen, heeft jouw trainer ook een noodnummer wat hij kan bellen.

Tot slot
Fijn dat het voor de jeugd weer mogelijk is te gaan basketballen, laten we hopen dat het snel voor iedereen weer volledig mogelijk is! In ieder geval is 1 september een mooi streven.
Zijn er vragen / opmerkingen / suggesties hoe bepaalde dingen beter geregeld kan worden, laat het ons dan weten. Dit kan middels een reactie op deze mail en uiteraard ook via de trainer.

By | 2020-05-08T13:57:22+02:00 mei 8th, 2020|Categories: Informatie|1 Comment

Kijktip: The Last Dance

Vanaf vandaag is ‘The Last Dance’ te zien op Netflix. Deze docuserie geeft een uniek kijkje in het leven van Michael Jordan. Er zijn o.a. 3 lange interviewsessies gehouden met Michael waarin hij uitgebreid ingaat op zijn hoogte- en dieptepunten. De docuserie bestaat uit 10 afleveringen. Iedere maandag zullen er 2 online komen, waarvan vanavond de eerste 2. De docuserie zou eigenlijk pas begin juni online komen, maar dit is door corona naar voren gehaald.

By | 2020-04-20T11:06:55+02:00 april 20th, 2020|Categories: Informatie|0 Comments

Overlijden Maartje van Duijvenbode

30 Maart jongstleden is Maartje van Duijvenbode – Kuijt, vrouw van Kees van Duijvenbode, moeder van Eline en Marieke van Duijvenbode, overleden. Maartje was veelvuldig aanwezig op de vereniging als vrijwilliger en om te kijken bij haar dochters. Dit is een hele verdrietige gebeurtenis in deze nare tijd. Wij zullen Maartje missen bij de club. Er volgt later nog een dankdienst voor haar leven. Het bestuur wens Kees, Eline, Marieke en overige familieleden veel sterkte toe de komende periode.

Rouwkaart

 

By | 2020-04-08T14:59:05+02:00 april 8th, 2020|Categories: Informatie|0 Comments

Inning contributies

 

Wij hebben in ons clubblad al aangegeven dat de inning van de contributies ca vertraging heeft opgelopen door het ontbreken van een 2e penningmeester en door aanpassing van de ledenadministratie in sportlink. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het verzenden van de nota’s. De eerste nota’s (seizoensnota’s) zijn aangeleverd bij Club Collect. Zij incasseren voor ons. Er zijn mogelijkheden om de nota in termijnen te betalen.
De volgorde is als volgt:
1-seizoensnota’s 2019-2020 (huur wedstrijdkleding € 15, dubbel trainen € 75, voor teams met bondsscheidsrechters € 75 en voor degenen die voor het eerst in september wedstrijden zijn gaan spelen, wedstrijdgeld halve termijn € 25 tot € 47,50).
2-nog niet opgelegde contributie 2019 (met name voor degenen die na de zomervakantie lid zijn geworden).
3-contributie 2020 (contributie kalenderjaar 2020 en wedstrijdgeld kalenderjaar 2020).
Inmiddels overleggen wij met een extern bedrijf om een aantal administratieve klussen voor het samenstellen van de contributienota’s uit te besteden. Ik hecht er aan om te melden dat de huidige penningmeester bij zijn aantreden al heeft gemeld dat hij de contributie-inning niet oppakt. Dat is in de ledenvergadering nadrukkelijk zo afgesproken.
Indien u vragen heeft over de nota’s kunt u deze stellen aan Club Collect. Als dat niet leidt tot antwoorden dan bij voorkeur een mail sturen naar voorzitter@grasshoppers.nl.

By | 2020-03-24T15:38:07+01:00 maart 24th, 2020|Categories: Informatie|Comments Off on Inning contributies

Alle basketbalcompetities voortijdig beëindigd

Naar aanleiding van de nieuwe informatie over de bestrijding van het coronavirus die vanavond door de Nederlandse overheid naar buiten is gebracht, ziet de Nederlandse Basketball Bond zich genoodzaakt alle basketbalcompetities voortijdig te beëindigen.

Eén van de dringende aanvullende overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van honderd personen die aanvankelijk gold, verdwijnt.

Deze maatregel heeft tot gevolg dat alle landelijke competities en afdelingscompetities per direct worden beëindigd. Er worden geen kampioenen aangewezen. De NBB acht dit niet passend gelet op het gemankeerde seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Een uitzondering daarop vormen poules waarin eventueel al een kampioen is. Dat geldt met name voor afdelingscompetities.

Bij plaatsing voor de competities in het nieuwe seizoen 2020-2021 zal worden gekeken naar de huidige stand. Als het gaat om promotie en degradatie zal een zo eerlijk mogelijke afweging worden gemaakt welke teams daarvoor in aanmerking komen.

De finales voor de Basketball Cup – de strijd om de nationale beker – die aanvankelijk in het weekeinde van zaterdag 28 en zondag 29 maart gespeeld zouden worden, maar tot nader orde waren uitgesteld, worden verplaatst naar het begin van volgend seizoen.

Simone Volmer, Algemeen Directeur bij de NBB: “Dit besluit is een harde klap voor het basketball in Nederland, maar het enige mogelijke besluit, waarmee we meteen duidelijkheid kunnen verschaffen aan onze achterban. We beseffen dat we als sport nu even pas op de plaats moeten maken, gezien alles dat er nu speelt in de maatschappij en op het gebied van volksgezondheid. Vanzelfsprekend nemen we onze verantwoordelijkheid in de voorbeeldrol die we hebben. Wij houden ons aan de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. Dus hoe vervelend ook, we moeten die basketball in teamverband even laten liggen. We weten niet hoe lang het gaat duren, maar uiteindelijk pakken we die bal weer op met elkaar!”

Bron: Basketball Nederland

By | 2020-03-23T22:48:54+01:00 maart 23rd, 2020|Categories: Informatie|0 Comments

Tot 1 juni geen basketbal

Naar aanleiding van de persconferentie vanavond heeft het corona crisisteam besloten om alle bestaande maatregelen te verlengen tot 1 juni. Dit betekent dat er tot 1 juni geen basketbaltrainingen of wedstrijden plaatsvinden. Wanneer er nieuwe updates volgen zal dit z.s.m. op de website komen.

By | 2020-03-23T20:34:33+01:00 maart 23rd, 2020|Categories: Informatie|0 Comments

Alle basketbalwedstrijden t/m 31 maart gaan niet door

Naar aanleiding van de nieuwe informatie die vandaag door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar buiten is gebracht, worden alle competitiewedstrijden in het Nederlandse basketball tot nader order én in elk geval t/m 31 maart afgelast. Daarmee volgen de Nederlandse Basketball Bond en de Dutch Basketball League de richtlijnen van NOC*NSF om tot die datum geen sportwedstrijden te organiseren. Verenigingen kunnen zelf bepalen of ze met hun teams willen blijven trainen.

Eén van de dringende aanvullende maatregelen die VWS en het RIVM aanbevelen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is geen evenementen meer te organiseren waarbij meer dan honderd mensen samen komen. Voor het basketball in Nederland betekent dat er voorlopig geen wedstrijden in de Dutch Basketball League, Women’s Basketball League en alle andere competities (landelijk en op afdelingsniveau) worden gespeeld. Ook de finales van de Basketball Cup op 28 en 29 maart gaan niet door.

De komende periode zal aan de hand van het dan geadviseerde beleid worden bekeken in hoeverre wedstrijden – indien van belang voor het verloop van de competitie – moeten en kunnen worden ingehaald.  Voor de finales van de Basketball Cup geldt eveneens dat op een later moment wordt bekeken wanneer deze worden verspeeld.

Het besluit over het laten doorgaan van trainingen volgt zo spoedig mogelijk.

Bron: Basketball Nederland

By | 2020-03-12T17:31:40+01:00 maart 12th, 2020|Categories: Informatie|0 Comments

Winst MSE1 in Den Helder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na lang blessure leed maakte Wouter Breel zijn eerste minuten (archief 📷 Wim Kulk)

Zonder Youri van der Linden en Michael Mandanly maar met een terugkerende Wouter Breel reisden Grasshoppers MSE1 af naar Den Helder voor de wedstrijd tegen de nummer 5 uit de competitie: MSV Zeemacht. Een belangrijke wedstrijd waarbij Zeemacht vecht voor de vierde plek en Grasshoppers de plaatsing in de final four kan veiligstellen.

Na een slorig begin van de wedstrijd aan beide kanten was het Grasshoppers die de leiding nam en de wedstrijd controleerden. Met sterke drives van Jake Prins en inside scores van Jordy Menkhorst werd er een voorsprong van 10 punten opgebouwd. Een harde dunk van Jim van Zijl zorgde voor wat extra energie, maar in het tweede kwart kwam Zeemacht toch met een antwoord. Ondanks dat Grasshoppers voorbereid was op de fast breaks die de ploeg uit Den Helder graag wil lopen konden zij toch snel makkelijke scores maken en kwamen zij zelfs 1 punt voor te staan tijdens de rust (35 – 34).

In het derde kwart nam Grasshoppers opnieuw de leiding met sterke drives naar de basket van o.a. Idir Bourjouane en werd er opnieuw een voorsprong opgebouwd. MSV Zeemacht liet het er niet bij zitten en wist in het slot van de wedstrijd terug te komen en er met nog 30 seconden te gaan een gelijkspel van te maken. Een goede pass van Idir Bourjouane op Jake Prins zorgde voor een makkelijke score en na een goede verdediging nam Grasshoppers een time-out met een nipte voorsprong en nog 20 seconden te spelen.

De mannen waren klaar om deze wedstrijd af te maken, maar door wat bijzondere beslissingen van de scheidsrechters werd de wedstrijd op de vrije worp lijn beslist. Al voordat Grasshoppers de bal kon innemen kreeg een speler van Zeemacht een technische fout omdat hij tijdens het verdedigen over de lijn heen stapte. Dit leidde tot veel reacties van publiek en spelers en dit resulteerde in nog een technische fout voor een speler van Zeemacht. De 2 vrije worpen werden door Jos van der Laan benut en er mocht opnieuw ingenomen worden. Dit keer werd er direct na inname een fout gemaakt door een speler van MSV die hier een onsportieve fout voor kreeg. Opnieuw grote verontwaardiging en een technische fout tot gevolg. Dit was voor Grasshoppers genoeg om de voorsprong uit te breiden en de wedstrijd te winnen.

Een anticlimax voor een spannende wedstrijd waarin Grasshoppers de overhand had en de punten mee naar Katwijk nam. Eindstand: 68-74

Scores: Jordi Menkhorst 20, Jake Prins 19, Idir Bourjouane 12, Sjors Besseling 9, Jim van Zijl 8 en Jos van der Laan 6

Volgende week de belangrijke wedstrijd tegen de huidige nummer 1: Dreamfields Dolphins uit Bemmel. Vooralsnog staat deze gepland om 19.00 uur maar kan nog worden verzet naar 20.30 uur. Uiteraard houden we u op de hoogte welk tijdstip het gaat worden!

By | 2020-03-08T10:16:31+01:00 maart 8th, 2020|Categories: Informatie|0 Comments

RTV Katwijk maakte terugblik op de sportverkiezingen met alleen Grasshoppers hoogtepunten

Klik hier voor de samenvatting van RTV Katwijk.

Voor wie de Avond van de Sport hebben gemist en Grasshoppers een warm hart toedraagt, heeft RTV Katwijk de video’s van de Grasshoppers genomineerden en winnaars in een aparte film gezet. De moeite waard om nog eens terug te kijken.

Met Alissa van der Plas, Fleur Kuijt en sportploeg van het jaar Dames 1.

By | 2020-02-26T17:16:03+01:00 februari 26th, 2020|Categories: Informatie, Uncategorized|0 Comments

Schorsing vrijwilliger

Het bestuur van Sportiff Company Grasshoppers heeft een vrijwilliger voorlopig voor een maand geschorst. De betreffende vrijwilliger is geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag in geschrift met jeugdleden.

Het bestuur staat voor een veilige omgeving voor al onze leden om de basketbalsport te kunnen beoefenen. De richtlijnen van NOC/NSF/NBB zijn daarin leidend voor ons.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter (voorzitter@grasshoppers.nl). Voor verdere meldingen over o.a. grensoverschrijdend gedrag kunt u de vertrouwenspersoon Mirjam Mattijssen-Zwaan (vertrouwenspersoon@grasshoppers.nl) benaderen.

André Hoek, voorzitter.

By | 2020-02-25T21:58:27+01:00 februari 25th, 2020|Categories: Informatie|0 Comments

3×3 selectie vrouwen voor eerste OKT met Ilse Kuijt en Noor Driessen

Archieffoto (Geert Bekker): Noor Driessen en Ilse Kuijt hier namens Grasshoppers op de foto, mogen voor OKT naar India.

Sportiff Company Grasshoppers levert de helft van selectie 3×3 OKT

Bron: NBB – Ronald van Dam

De selectie van de Orange Lions 3×3 bij de vrouwen voor het eerste FIBA 3×3 Olympic Qualifying Tournament (OKT) is bekend. Van 18 t/m 22 maart wordt Nederland in het Indiase Bengaluru vertegenwoordigd door Jill Bettonvil, Loyce Bettonvill, Noor Driessen en Ilse Kuijt. Esther Fokke en Fleur Kuijt zijn aangewezen als reserves.

Bondscoach Hakim Salem wordt in India bijgestaan door fysiotherapeute Sanne Smid, masseur Stefan Krabbendam, teamarts Pim Graafland en teammanager Patrick Kathmann.

In de selectie voor het eerste OKT zijn de zussen Loyce en Jill Bettonvil de vaste waarden. Zij waren er al bij in 2017 toen de Nederlandse vrouwen vierde werden bij het WK en Loyce Bettonvil won datzelfde jaar brons bij het Europees Kampioenschap in Amsterdam, de eerste 3×3 medaille op een groot internationaal voor de Nederlandse vrouwen bij de senioren. In 2018 werden beide zussen tweede op het EK – de beste prestatie ooit – en afgelopen jaar maakten de Bettonvils zowel op het EK als WK deel uit van de Orange Lions, met de vierde plek op het EK als beste resultaat.

De twee nieuw namen in de selectie bij de vrouwen senioren zijn de jonkies Noor Driessen en Ilse Kuijt. Beiden werden als 3×3 basketbalsters in 2019 vijfde met de Orange Lions U23 bij het WK in China en kozen ervoor om deel uit te maken van de full time 3×3 selectie op weg naar Tokyo 2020. Salem over de keuze voor Noor Driessen. “In onze speelwijze zijn twee zaken cruciaal. Verdedigend willen we alles switchen en in de aanval moeten de speelsters hun eigen schot kunnen creëren, of een schot voor een ander. Het toernooi in Frankrijk dat we begin februari hebben gespeeld en waar we bewust in wisselende samenstellingen hebben gespeeld, heeft ons veel informatie gegeven. Noor Driessen maakt een razendsnelle ontwikkeling door. Ik heb haar geselecteerd, omdat ze makkelijk naar de basket kan gaan, goed kan finishen en verdedigend een van de besten is. Ze heeft lange armen, switcht makkelijk en kan verdedigend het verschil maken. In Frankrijk heeft ze laten zien dat ze een plek in de selectie verdient.”

De keuze voor Ilse Kuijt licht Salem als volgt toe: “Zij is een van de besten in het creëren van een eigen schot, maar ook verdedigend voegt ze wat toe. Ze heeft vrij lange armen en kan zo schoten veranderen. Ilse is steeds beter geworden, heeft grote stappen gezet in 3×3. Dat betaalt zich nu uit in een plek in de selectie. Ze is iemand die op intuïtie speelt en dat combineert met een goede fysieke presence. Ze is een complete speelster aan het worden en heeft in Frankrijk een goede indruk achter gelaten.”

Er doen twintig landen mee aan het eerste OKT in India. Nederland is ingedeeld in groep C bij Estland, Wit-Rusland, Hongarije en Sri Lanka. Er wordt in Bengaluru om drie olympische tickets gestreden. Het vierde en laatste ticket is te verdienen bij het tweede OKT in april in Hongarije, waar Nederland ook aan mee mag doen. Salem: “Van de twintig landen in India maken er vijftien kans op een ticket, waar er maar drie van zijn. Kortom, het wordt pittig en de druk op onze Orange Lions zal groot zijn. Maar ik heb vertrouwen in deze speelsters die in staat zijn hun eigen schoten te creëren en verdedigende stops te maken.”

By | 2020-02-18T22:48:19+01:00 februari 18th, 2020|Categories: Informatie, Vrouwen Senioren 1|0 Comments

Nuttige winst Grasshoppers MSE1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jim van Zijl  (archief 📷 Wim Kulk)

 

Nuttige winst  Grasshoppers heren 1

Na een aarzelend begin en een ruststand van 43-26 behaalde de thuisploeg met een 91-60 score tegen BC Virtus haar 14e overwinning.

De tip-off is voor Grasshoppers dat na 5 minuten spelen met 8-7 leidt.  Na het eerste kwart (19-14) komt er “swung” in het team. Van 26-21 vliegt de score middels Idir Bourgouane en Michael Madanly naar 34-21. De bezoekers vluchten in een time out maar veel helpt dat niet. Rust stand is dan 43-26.

Het derde kwart gaat gelijk op (22-22), maar dan opent Jim van Zijl met een steal en plaatst zijn 2e dunk van de wedstrijd.  De verdediging staat beter en de vermoeidheid slaat toe bij de bezoekers. Twee mooie slotscores van Jordi Menkhorst brengt de eindstand 91-60 op de borden.

Scores:

Michael Madanly 21, Jordi Menkhorst 20 (13 rebounds), Jim van Zijl 18 (10 rebounds) Jake Prins 9, Glenn Schijf  7, Jos van der Laan 6, Idir Bourjouane  5 en Youri van der Linden 3 punten.

By | 2020-02-16T17:07:45+01:00 februari 16th, 2020|Categories: Informatie|0 Comments

Heerlijke Lasagne

Aanstaande zaterdag wordt er weer is een heerlijke maaltijd geserveerd in de “Bucket”

Deze keer worden we verrast met een rijkelijk gevulde lasagne, om je vingers bij op te eten.

verkrijgbaar vanaf 11.30 uur voor het net zo lekkere prijsje van € 3,75

Eet smakelijk.

By | 2020-02-07T12:58:34+01:00 februari 7th, 2020|Categories: Informatie|2 Comments

Beginnersbasketbal blijft een feestje om mee te maken

Klik hier voor het fotoalbum. Foto: Waar is de bal?

Op zaterdag 1 februari jl. waren voor onze beginners de eerste “wedstrijdjes”. Voor nu nog een beetje veilig, lekker onderling in onze vertrouwde sporthal Cleijn Duijn. Voor de meeste kids een beetje spannend maar wat werd het leuk en supergezellig. Onder toeziend oog van heel veel familie werden er “echte” wedstrijden gespeeld.
Na de wedstrijden nog even nagenieten in de Bucket onder het genot van limonade en een mandarijn. De trainers en coaches zijn trots op jullie en op naar de volgende “wedstrijden”, als aanvulling op de trainingen (vrijdag, 16.00 uur in de sporthal).

Meer informatie bij contactpersoon Ina van Scheppingen, 06 12107663

By | 2020-02-04T19:25:43+01:00 februari 2nd, 2020|Categories: Informatie, Jeugd, Uncategorized|0 Comments