Bestuursinfo

Gezocht: penningmeester

Al eerder heeft de huidige penningmeester Paul Schaddé van Dooren aangegeven te stoppen met het penningmeesterschap. Met een aantal financiële leden zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. Om een potentiële kandidaat over de streep te trekken wordt het heffen van de contributie en de seizoensbijdragen, dus de betalingen van de leden uitbesteed. Hierdoor wordt het wellicht voor een nieuwe penningmeester eenvoudiger om de werkzaamheden uit te voeren.

In de komende ALV worden de noodzakelijke wijzigingen in het Huishoudelijk reglement doorgevoerd. Belangrijkste is dat de inning via een werkend mailadres of mobiele nummer zal plaatsvinden. Betalen is daarna mogelijk in maximaal 4 maandelijkse termijnen of in 1 keer, dit via Ideal of automatische incasso.

Denk je voor de vereniging Grasshoppers van waarde te kunnen zijn als financiële persoon, meldt je dan bij Paul Schaddé van Dooren via penningmeester@grasshoppers.nl. Ook als je een geschikte kandidaat weet, is dit te melden bij de huidige penningmeester.

By | 2018-05-20T23:21:22+00:00 mei 20th, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

M.i.v. seizoen 2018/2019 nieuwe belijning voor Sporthal Cleijn Duin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de zomer van 2018 zal de vloer van Sporthal Cleijn Duin worden voorzien van een nieuwe belijning. In samenwerking met het management van Sportbedrijf Katwijk BV, zal het centercourt worden opgeschoven, vloerputten worden aangebracht voor borging van de mobiele baskets en voor stroomvoorzieningen voor bij de jurytafel en 24sec schotsklokken .

Door het centercourt te verplaatsen voldoet het centercourt volledig aan de eisen aangaande de uitloop van het speelveld.

Rondom het speelveld moet de uitloop minimaal 2 meter zijn, ieder obstakel, inclusief de personen die zich op de spelersbanken en tribune bevinden, dienen dus minstens 2 meter van het speelveld verwijderd te zijn. Met deze aanpassing ontstaat er aan de tribunezijde meer loopruimte en kan het centercourt voorzien kan worden van reclameborden.

De kleur van de belijning van het centercourt zal uitgevoerd worden in de Grasshoppers verenigingskleuren geel en zwart. Ook zal er rondom het centercourt een brede rand van 50cm aangebracht worden om het centercourt  te accentueren.  ook wordt de Bucket voorzien van zwarte vlakken.

Als laatste  zal het Grasshoppers verenigingslogo in de middencirkel worden aangebracht. Met deze aanpassingen wordt Sporthal Cleijn Duin een heuse Basketball Dome.

“Sporthal Cleijn Duin” Basketball Dome van Solar-systemen Grasshoppers.

Zeg nou zelf…………..is toch fantastisch….

 

 

 

By | 2018-05-04T15:34:12+00:00 mei 4th, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie, Laatste nieuws|0 Comments

Informatie: nieuwe privacy wet (AVG) voor verenigingen.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat met ingang van 25 mei 2018 de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG van toepassing is. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat betekent de nieuwe privacy-wet (AVG) voor verenigingen?

De privacywet maakt organisaties er extra van bewust dat we zorgvuldig met persoonsgegevens om moeten gaan. Hacks en identiteitsfraude zijn aan de orde van de dag. Om er alles aan te doen en om dit te voorkomen legt de wet een aantal verplichtingen op. Zo moeten aantoonbaar software- en virusscanners altijd up-to-date zijn en zijn back-ups verplicht. Ook deze moeten beveiligd zijn om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ransomware. Dat betekent ook dat elke gegevensdrager (denk aan usb) goed beveiligd moet zijn. De praktijk wijst uit dat dit er makkelijk bij in kan schieten. De wet is zeer uitgebreid en is het onmogelijk om binnen dit artikel alle punten daaruit toe te lichten.

Middels een opgesteld plan van aanpak is ook het bestuur op de achtergrond aan het werk, invulling te geven aan de nieuwe privacy-wet.

Zodra wij meer informatie kunnen verstrekken over de vorderingen, zullen wij dit dan ook zeker niet nalaten.

Namens het bestuur,

John Spaan

 

 

 

By | 2018-04-04T12:52:57+00:00 april 4th, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

Gezocht: Wedstrijdsecretaris

Na veel wikken en wegen, heeft onze huidige wedstrijdsecretaris André Hoek aangegeven het stokje van wedstrijdsecretaris van Basketballvereniging Grasshoppers, over te dragen. Na vele jaren deze functie vervuld te hebben, is het tijd voor een andere uitdaging.
Als wedstrijdsecretaris zorg je onder andere voor dat alle wedstrijden gepland worden,
Het plannen heeft eigenlijk 3 pieken in het jaar: aan het begin, halverwege en aan het einde van het seizoen. Dit laatste ter voorbereiding voor het volgende seizoen. Natuurlijk is dat werk, maar dat is al het vrijwilligerswerk.  André zijn know how gaat gelukkig niet verloren voor de verenging en beraadt hij zich over zijn toekomstige inzet.
Het is natuurlijk aan André zijn toekomstige opvolger om de rol in te vullen zoals je dat wilt en de zaken die hij/zij leuk vind, op te pakken. Maar is het ook fijn om goed op weg geholpen te worden en daarom stopt André niet meteen, maar blijft hij beschikbaar om zijn opvolger goed in te werken.
Dit geeft de opvolger kans om een keer mee te kijken, zelf rustig te ontdekken en jezelf wegwijs te maken.
Mocht je meer willen weten, neem dan even contact op met André. Dat kan per mail via wedstrijdsecretaris@grasshoppers.nl  of stuur een appje naar 06-55550804.
By | 2018-03-21T20:38:15+00:00 maart 21st, 2018|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo|0 Comments

Tineke Zuijderduijn “Vrouwe van Katwijk 2018”

Solar-systemen Grasshoppers is trots op Tineke Zuijderduijn. Vanavond heeft de jury besloten Tineke uit te roepen tot “Vrouwe van Katwijk 2018!

Ondanks dat een nominatie al een prijs op zich is, is uitgeroepen worden tot Vrouwe van Katwijk 2018 een fantastische beloning. Grasshoppers is ongelooflijk dankbaar met een vrijwilliger als Tineke. Zij is een fantastische gastvrouw, weet alles in goede banen te leiden en heeft oog voor de details. Tineke is niet alleen geliefd bij Grasshoppers, maar ook als gastvrouw met haar team aan vrijwilligers bij evenementen als Jubilate, NBB finales en andere grote evenementen ontvangt zijn veel waardering.

Ook is het fijn dat de kwaliteiten van Tineke niet alleen binnen Grasshoppers bekend zijn, maar ook nog bij andere organisaties als bijvoorbeeld Haringrock.

Uit het juryrapport:

‘Tineke kan getypeerd worden als een duizendpoot, een doordouwer, iemand die niet bij de pakken neer gaat zitten. Schouders eronder en gaan. Haar man is daarin een grote steun toeverlaat. Moeder zijn, huishouden, man veel in het buitenland, zij houdt thuis de boel draaiende en zet zich volledig belangeloos in voor verschillende vrijwilligerswerkzaamheden.

Zo is zij de centrale vrouw bij basketbalvereniging ‘Grasshoppers’, zat in de organisatie van Boetzolderpop en was bestuurslid bij Oranjevereniging Katwijk aan Zee. Ook deinst zij niet terug om in een team te stappen die samen de kar actief trekken rondom de organisatie van Haringrock. De waardering die zij voor haar inzet krijgt is haar grote drijfveer. De nominatie kwam als volledige verrassing. Maar hoe leuk is het dat een Brabo is genomineerd voor de Vrouwe van Katwijkprijs.’

Bestuur , leden, sponsoren en gasten van Solar-systemen Grasshoppers feliciteren Tineke met deze prachtige prijs en hopen nog lang van haar kwaliteiten te mogen genieten.

Foto: Alles over Katwijk

By | 2018-03-08T22:18:49+00:00 maart 8th, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie|2 Comments

Ruitje kapot

Wij hebben een melding van Sportbedrijf Katwijk ontvangen over een gebroken ruit in het halletje van sporthal Cleijn Duin.

De vraag is dan ook of iemand hiervan op de hoogte is.  Uiteraard kunnen dergelijke dingen gebeuren, maar een melding in geval van schade wordt wel zo op prijs gesteld.

Mocht je op de hoogte zijn van deze schade, neem dan even contact op met de secretaris van Solar-systemen Grasshoppers.

William de Haas I secretaris@grasshoppers.nl I 06-3703 4757

By | 2018-01-22T18:22:17+00:00 januari 15th, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

Extra ALV woensdag 20 december 2017 19:30 uur

In de reguliere najaarsAlgemene Leden Vergadering (ALV) is gediscussieerd over de begroting 2018 en de maatregelen voor het seizoen 2017/2018. De discussie ging over de bijdrage die teams moeten gaan betalen die begeleiding hebben die een onkostenvergoeding ontvangen.
Kern van de discussie was of V16 en V14 ook een bijdrage moeten gaan betalen omdat deze in de lijn van de topsport zitten. Bestuur van Solar-systemen Grasshoppers zouden hier met een ander/nieuw voorstel komen.

Met twee teams extra in de bijdrage is er een grote bereik van leden die de kosten dragen en is (ingaande het lopende seizoen 2017-2018) het voorstel de volgende bijdragen in te voeren en te verhogen:
1. De vrouwen 1e teams vanaf V14-1 betalen een topsportbijdrage van € 120,- per seizoen, daarnaast de vrouwen en mannen teams met een trainer die een vrijwilligersvergoeding of reiskosten ontvangt.
2. De bijdrage voor de teams met bondsscheidsrechters te verhogen van € 50,- naar € 75,-.
3. De bijdrage voor leden die twee maal trainen te verhogen van € 50,- naar € 75,-
Door de verlaging van de bijdrage per lid zijn er verder geen wijzigingen in de begroting 2018.

Namens Bestuur Solar-systemen Grasshoppers
Penningmeester
Paul Schaddé van Dooren

By | 2017-12-08T10:43:37+00:00 december 8th, 2017|Categories: Bestuursinfo|0 Comments

Woensdagavond 6 december geen inloopspreekuur Paramedisch Centrum

In verband met andere afspraken van fysiotherapeut Ingrid van der Plas, komt het wekelijkse inloopspreekuur van het Paramedisch Centrum van woensdagavond 6 december te vervallen.
Vanaf woensdagavond 13 december is Ingrid van 18:30 tot 19:30 uur in de EHBO kamer, die naast het kantoortje van de beheerder ligt, namens het Paramedisch Centrum weer aanwezig.

By | 2018-01-22T18:22:20+00:00 december 5th, 2017|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo|0 Comments

Lieve Ani, Ruzanne en ouders……..

Met veel verdriet en ongeloof heeft Grasshoppers en bovenal de teams Grasshoppers MIX 10-1 en Grasshoppers VU16-3 kennisgenomen van het feit dat Ani en Ruzanne niet meer zullen terugkeren bij Grasshoppers. Afgelopen woensdag heeft het gezin te horen gekregen  dat ze moeten terugkeren naar hun geboorteland en zijn ze die dag, zonder afscheid te hebben kunnen nemen van vrienden en vriendinnen, overgebracht naar een tijdelijk verblijf in afwachting van hun terugkeer.

Het onverwachte vertrek heeft veel pijn gedaan bij ouders, staff en teamleden van Grasshoppers Mix 10-1 en Grasshoppers VU 16-3.  Afgelopen woensdagavond zijn de ouders en de teams bijeen gekomen om te praten over hun verdriet en dit ingrijpende besluit.

Ani en Ruzanne hebben we in ons hart gesloten en zullen we erg gaan missen. Ook aan de ouders, die veelal in de sporthal aanwezig waren, denken we met warme gevoelens terug. Dit bericht moet ontvangen worden als een blijk van support en steun aan Ani, Ruzanne en hun ouders voor de moeilijke tijd die voor hun ligt en dat wanneer ze dit lezen weten dat we erg verdrietig zijn wat hun overkomen is en dat we gek op ze waren.

Dit bericht moet zeker geen aanleiding geven tot het plaatsen van haatberichten of het uiten van je ongenoegen richting de overheid. Daar is weer een ander medium voor. Heb je verdriet of wil je een hart onder de riem steken en delen, plaats dan een liefdevol bericht aan Ani, Ruzanne en hun ouders.

Wat mij als voorzitter betreft geef ik een dikke kus en wens Ani, Ruzanne en de ouders veel liefde, gezondheid en hopelijk vertrouwen voor de toekomst.

Lieve mensen, het gaat jullie goed…….xx

John Spaan

Voorzitter

 

By | 2017-11-17T14:52:18+00:00 november 17th, 2017|Categories: Bestuursinfo|1 Comment

Update aanmeldingen fotoshoot Grasshoppers plaatjes!

UPDATE 22:15uur  AANMELDINGEN FOTOSHOOT 

In onderstaand het overzicht van de teams en commissies die zich hebben aangemeld voor deelname aan de fotoshoot voor de Grasshoppers plaatjes:

Controleer goed of de gegevens correct zijn weergegeven. De team- en coachindeling die vermeld staat in de Rebound is niet in overeenstemming met de aanmeldingen namelijk.

De volgende teams hebben zich aangemeld:

 1. Vrouwen senioren 1
 2. Vrouwen senioren 2
 3. Vrouwen senioren 3
 4. Vrouwen senioren 4
 5. Vrouwen 20-1
 6. Vrouwen 20-2
 7. Vrouwen 18-1
 8. Vrouwen 16-1
 9. Vrouwen 16-2
 10. Vrouwen 14-1
 11. Vrouwen 14-2
 12. Vrouwen 14-3
 13. Vrouwen 12-1
 14. Vrouwen 12-2
 15. Mix 12-3
 16. Mix 10-1
 17. Mix 10-2
 18. Mix 10-3
 19. Mannen senioren 1
 20. Mannen senioren 2
 21. Mannen senioren 3
 22. Mannen senioren 4
 23. Mannen 22-1
 24. Mannen 16-1
 25. Mannen 14-1
 26. Mannen 14-2
 27. Mix 12-1
 28. Rollers 1
 29. Rollers 2
 30. G-team
 31. Beginnersgroep

De volgende commissies hebben zich opgegeven:

 1. Bestuur
 2. Toernooi commissie
 3. Sponsorcommissie
 4. CVR
 5. Jeugdcommissie

De volgende teams hebben zich niet aangemeld:

 1. Mannen senioren 5
 2. Vrouwen senioren 5

De volgende commissies hebben zich niet opgegeven:

 1. Technische commissie
 2. Kascommissie
 3. Commissie van Beroep

Graag correcties uitsluitend per mail sturen naar pr@grasshoppers.nl

Marvin Spaan

PR & Mediazaken Grasshoppers

 

By | 2017-11-16T22:08:56+00:00 november 16th, 2017|Categories: Bestuursinfo|1 Comment

Wijziging inloopspreekuur fysiotherapie!

Inloopspreekuur op de club!

BELANGRIJKE WIJZIGING:

Met ingang van heden is de dag van het inloopspreekuur gewijzigd.
In plaats van dinsdags vindt het inloopspreekuur nu plaats op de WOENSDAG.

HET VOLLEDIGE BERICHT LUIDT:

Op iedere WOENSDAG van 18:30 tot 19:30uur in de EHBO kamer die naast het kantoortje van de beheerder ligt, is fysiotherapeut Ingrid van der Plas van het Paramedisch Centrum Katwijk-Rijnsburg aanwezig.
Dit is een inloopspreekuur waarvoor geen afspraak gemaakt hoeft te worden en waar ook geen kosten aan verbonden zijn. Tijdens dit inloopspreekuur wordt een korte screening gemaakt om te kijken of er gespeeld of getraind mag worden met de blessure en of er eventueel verder fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk is.
Houdt er wel rekening mee dat eventuele vervolg behandelingen worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar volgens de daarvoor geldende regels. Informatie hierover kun je krijgen bij onze balie via telefoonnummer: 071-4074384.
Zie ook onze website PMC Katwijkonder het kopje ‘informatie’.

By | 2018-01-22T18:22:25+00:00 november 7th, 2017|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

Vacature: Voorzitter van Grasshoppers

Nu John Spaan heeft besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter van Grasshoppers, zijn wij op zoek naar een voorzitter.

We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van Grasshoppers.

Profiel:

• Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring;
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden;
• Is besluitvaardig;
• Beschikt over inlevingsvermogen (sporters, vrijwilligers, coaches, trainers e.d.);
• Is doortastend;
• Heeft het vermogen te delegeren;
• Een basketbalhart is een pré;
• Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging.

De taken:

• vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten;
• Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern;
• Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen;
• Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze;
• Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging;
• Stelt zich op de hoogte van lopende zaken;
• Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging;
• Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen.

Geïnteresseerden kunnen voor informatie contact opnemen met één van de bestuursleden.

Schriftelijke reageren kan natuurlijk ook. Stuur dan even een mail naar het bestuurssecretaris William de Haas secretaris@grasshoppers.nl

Bestuur Solar-systemen Grasshoppers

By | 2017-11-04T09:37:31+00:00 november 4th, 2017|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

‘Dat veilige gevoel moet er al zijn zodra je de sporthal binnen loopt’

De Nederlandse Basketball Bond maakt samen met alle aangesloten basketbalverenigingen werk van een veilig sportklimaat. Daarbij valt veel te leren van elkaar. Zo heeft Grasshoppers uit Katwijk sinds kort een speciaal bestuurslid met de functie ‘welzijn en zorg’. Alle reden voor een gesprek met Mirjam Mattijsen.

Wat houdt jouw bestuursfunctie welzijn en zorg bij Grasshoppers precies in? 
“Dat ik verantwoordelijk ben voor alles dat binnen onze vereniging met welzijn en zorg heeft te maken. Het is een nieuwe functie, die nog volop in ontwikkeling is. We moeten over verschillende dingen rondom deze onderwerpen nadenken. Als eerste ga ik aan de slag met het opzetten van het beleid rondom welzijn en zorg binnen de vereniging. Als dat beleid er eenmaal is, is het ook mijn taak om dat uit te voeren en te bewaken. Daarnaast werk ik aan de mentale veiligheid voor de leden. Als bestuur vinden wij het belangrijk dat leden, vrijwilligers en gasten zich veilig voelen binnen de vereniging. Dat veilige gevoel moet er al zijn zodra je de sporthal binnen loopt.”

Waarom is deze bestuursfunctie er bij Grasshoppers gekomen?
“Het is allemaal begonnen met mijn functie als vertrouwenspersoon binnen onze club die ik al vervulde. Als bestuur willen we dat de veiligheid binnen de vereniging wordt gewaarborgd. Daar kunnen we nog veel stappen in maken. Doordat mijn functie als vertrouwenspersoon veel verschillende verantwoordelijkheden heeft, ben ik in mei dit jaar gevraagd om toe te treden tot het bestuur met als functie welzijn en zorg. Dat sluit aan op alles wat ik als vertrouwenspersoon doe. Ik denk dat wij als Grashoppers voor andere verenigingen een voorbeeld kunnen zijn op dit terrein. Maar we kunnen zelf ook van andere verenigingen leren.”

Heeft jou bestuursfunctie een link naar het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’? 
“Jazeker. Sport is geweldig, maar roept ook allerlei emoties op, positieve en negatieve. Als vereniging streven wij er naar dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport. Als bestuur willen wij gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag aanpakken.”

Hoe is bij Grasshoppers gesteld met een veilig sportklimaat?
“Over het algemeen goed. Mensen zijn positief over onze vereniging. Ik hoop van harte dat mensen zich prettig en veilig voelen als ze onze hal bezoeken. Natuurlijk gebeuren er soms minder leuke dingen; een coach die uit zijn slof schiet, spelers die agressief gedrag vertonen, publiek dat het niet eens is met de scheidsrechter. Het is aan ons als bestuur om dat binnen de perken te houden. Het is goed dat hier beleid op wordt gemaakt. Ook bij Grasshoppers is het belangrijk dat ongewenst gedrag wordt aangepakt. Ik kijk ernaar uit om daarmee aan de slag te gaan.”

Je bent vanuit je functie ook verantwoordelijk voor de coördinatie van VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag). Aan wie vragen jullie die?
“Klopt. Ik ben er verantwoordelijk voor dat de aanvraag voor een VOG wordt ingediend. Wij vragen een VOG aan onze trainers t/m de leeftijdsklasse U20, maar ook aan vrijwilligers die iets voor Grasshoppers doen en te maken hebben met geldzaken en goederen, iets doen met jeugd, of die een bestuursfunctie hebben. In het begin kregen we positieve en negatieve reacties. Inmiddels doen we dit al twee jaar en zijn er eigenlijk geen negatieve reacties meer. Door een VOG aan te vragen, kunnen wij goed screenen of iemand bijvoorbeeld verantwoordelijk kan zijn voor de zorg van kinderen. Er kan altijd iets voorvallen, maar op deze manier proberen we het wel te voorkomen.”

Bron: www.basketball.nl

By | 2017-10-29T16:01:50+00:00 oktober 29th, 2017|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo|0 Comments

John Spaan niet meer verkiesbaar als voorzitter van Grasshoppers.

Middels deze weg laat ik weten dat ik mijzelf niet verkiesbaar zal stellen voor een nieuwe periode als Voorzitter van Grasshoppers.

Ik heb mijzelf altijd in dienst gesteld van de vereniging en mij volledig ingezet in de ontwikkeling van Grasshoppers. Al langere tijd zijn mijn werkzaamheden voor Grasshoppers niet meer te combineren met mijn maatschappelijke loopbaan. Mijn beschikbare tijd voor Grasshoppers is onvoldoende om Grasshoppers op de juiste wijze te leiden. Helaas moet ik dan ook concluderen dat aan bepaalde zaken onvoldoende aandacht kon worden gegeven dan wenselijk is.

Ik kies met mijn besluit voor het belang van de vereniging en maak ruimte voor iemand die uiteindelijk op zal staan, de functie van voorzitter op zich te nemen en een bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van Grasshoppers.

Ik sluit mijn bestuursperiode van circa 10 jaar met een tevreden gevoel af en ben blij iets voor deze prachtige club te hebben kunnen betekenen. En dat gevoel wil ik graag vasthouden als compensatie voor de vele uren die ik er in hebt gestoken.
Ook ben ik Cora, Marvin en Damian dankbaar dat deze mogelijkheid mij geboden is.

Het is goed zo. Mijn besluit is weloverwogen, niet uit emotie genomen en staat ook vast.

Uiteraard ben ik nog steeds beschikbaar en ga tot de najaars ALV 2017 met dezelfde passie en beschikbare inzet door.

Met het huidige bestuur zullen we verder overleggen over de taakverdeling.

Maar één ding kan ik recht uit mijn hart zeggen, het was een voorrecht om voorzitter te mogen zijn van Grasshoppers.

Met vriendelijke groet,

John Spaan
Voorzitter

By | 2017-10-09T18:38:01+00:00 oktober 9th, 2017|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo|1 Comment

Wedstrijdtaken informatie!

Door de (late) implementatie van SportLink en door het niet 1 op 1 kunnen overzetten van de SportLink data in de planningssoftware van de WedstrijdTaken, is de publicatie van deze Taken ernstig vertraagd.

Toen ISS Online nog actief was, kon per 01-07 al het nodige werk worden verricht voor het nieuwe seizoen. Teamindelingen, nieuwe leden, NS-leden omzetten naar WS-leden, enz., enz.
In SportLink was dit echter pas mogelijk per 01-09. Een achterstand derhalve van 2 maanden.
Omdat sommige teams al wedstrijden gingen spelen half september, is toen besloten om prioriteit te geven aan de Teamindelingen en aan de Ledenadministratie.
De planning van de WedstrijdTaken kreeg een lagere prioriteit.

Nu we ruim een halve maand verder zijn, gaan we ons meer focussen op de WedstrijdTaken, zodat we de komende dagen een 3-wekelijkse planning kunnen publiceren, zoals met de leden is afgesproken in ons huidige Aanschrijvingsbeleid.
Hierbij het dringende verzoek aan alle scheidsrechters en tafelaars om vooral te komen opdagen de komende weken.
Als je niet kan komen, regel dan zelf een vervanger (vraag daarbij hulp aan je teamgenoten en/of aan je Trainer/Coach/Treinbegeleider; 2 weten immers meer dan 1, en basketball is natuurlijk altijd nog een TEAMsport!).

Laat in het uiterste geval een Vervanger Gezocht e-mailtje versturen.
Blijf niet zonder bericht weg bij een WedstrijdTaak.
Anders moet het team waarbij je moet fluiten of tafelen, zelf op zoek naar een Invaller. Dat team kan er absoluut niks aan doen wanneer iemand niet komt opdagen!!
Dus:
* Kom opdagen!
* Regel een Vervanger!
* Laat een Vervanger Gezocht e-mailtje versturen!
* Blijf nooit zonder bericht weg bij een WedstrijdTaak!!!

De vrijwilligers van WedstrijdTaken hebben allemaal een volledige en drukke baan, daarnaast hebben ze ook allemaal nog een druk privé-leven. Hierdoor is het (helaas) niet mogelijk om 24/7 beschikbaar te zijn voor Solar-systemen Grasshoppers.
Wij hopen dat iedereen daar begrip voor kan opbrengen!

By | 2017-10-05T19:25:10+00:00 oktober 5th, 2017|Categories: Bestuursinfo|0 Comments

Vanuit het bestuur: Barmedewerkers gezocht!

*ACTIE NOODREM*

De komende weken wordt op iedere vrijdag vanuit het bestuur de aandacht gevestigd op de nog in te vullen vacatures binnen de vereniging.
Een week later, laten we weten hoeveel aanmeldingen erop gekomen zijn.
Vervolgens publiceren we weer een nieuwe vacature.
————————————————
Deze week: Bar- en keukenmedewerkers
————————————————
Heb je je nog niet aangemeld bij de CVR als bardienstmedewerker, of verricht je nog geen verenigingstaak voor Grasshoppers, meld je dan aan bij vrijwilligerscoördinator Jacoline van Rhee. Het mailadres van Jacoline is: vrijwilliger@grasshoppers.nl

Grasshoppers is een vereniging die, om basketball te kunnen spelen, afhankelijk is van vrijwilligers. Niet alleen op sportief gebied, maar vooral voor allerlei zaken die nodig zijn om dit te kunnen blijven doen.

Help je vereniging en meld je eigen aan.

Namens het bestuur,

John Spaan
Voorzitter

By | 2018-01-22T18:22:29+00:00 september 29th, 2017|Categories: Bestuursinfo|0 Comments

NOODREM! Grasshoppers, het moet! en kan echt beter dan dit!

Grasshoppers, het moet! en kan echt beter dan dit!
——————————————————————-
Het lijkt een wat ludieke kop, maar het is zeker niet grappig bedoeld. Het bestuur is van mening dat het niet de goede kant op gaat met de vereniging en het is zelfs zo ernstig dat meerdere bestuursleden zich afvragen of zij nog een bijdrage kunnen/willen leveren aan Grasshoppers.

De laatste twee jaar constateert het bestuur een tendens die ernstige gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van Grasshoppers. Grasshoppers draait op vrijwilligers. Goede en bereidwillige vrijwilligers. Echter moeten we vaststellen, dat het zeer moeilijk is om mensen bereid te vinden die willen helpen met welke activiteit dan ook.
——————————————————————————————————————
(uiteraard hebben we het niet over het kleiner wordende clubje mensen die wel enthousiast activiteiten ontplooit).
——————————————————————————————————————
De vacaturelijst is zorgwekkend lang en ook tegen de vaste wedstrijdtaken (tafelen, fluiten) ontstaat steeds meer weerstand of komen gewoonweg niet opdagen! Het lijkt of sommigen denken dat Grasshoppers een commerciële dienstverlener is in plaats van een vereniging: ik betaal contributie en de vereniging levert.
Niets is minder waar. Grasshoppers is een vereniging die, om basketball te kunnen spelen, afhankelijk is van vrijwilligers. Niet alleen op sportief gebied, maar vooral voor allerlei zaken die nodig zijn om dit te kunnen blijven doen. Hier moet dus een verandering in komen die het bestuur niet alleen kan doen. Eenieder zal zijn/haar steentje bij moeten kunnen dragen. Dat de kwaliteiten binnen de vereniging zitten is ook duidelijk. Regelmatig krijgen we namelijk echt goede ideeën aangedragen, alleen op de vraag of de desbetreffende persoon het ook wil uitvoeren komt dan een negatieve reactie. De huidige bestuurs- en commissieleden hebben allemaal een baan of studeren nog en hebben ook een sociaal leven, dus het kan best. De komende tijd zal onze vrijwilligerscoördinator regelmatig vacatures op de site plaatsen. Daarmee hoopt het bestuur oprecht dat naast dat we direct mensen benaderen, resultaat zal hebben.
Het moet en kan echt beter, neem verantwoordelijkheid en meld je aan, want op deze manier zal Grasshoppers niet verder komen. Laten we met z’n allen daar aan werken. Tijdens de najaars ALV zal het bestuur de stand weer op maken en gaan we er vanuit dat er dan een verandering zichtbaar is. Zo niet, dan zal het noodzakelijk zijn om een buitengewone algemene ledenvergadering bij elkaar te roepen, omdat dan de organisatie van onze vereniging niet langer meer houdbaar is.

Namens het bestuur

John Spaan
Voorzitter

By | 2018-01-22T18:22:29+00:00 september 28th, 2017|Categories: Bestuursinfo|5 Comments

Gebruikersvoorschriften Grasshoppers verenigingsbus

Met het nieuwe seizoen in het vizier, is het goed om het vervoerschema van de Grasshoppers bus onder de aandacht te brengen.

Het vervoersschema wordt per week bepaald door de busbeheerder omdat niet altijd duidelijk is welk team gebruik maakt van de verenigingsbus.

Mocht je gebruik willen maken van de verenigingsbus dan kan je contact zoeken met Paul Schaddé van Dooren, 06-10649285 of via email : penningmeester@grasshoppers.nl

Regels
Basis
Huishoudelijk reglement
10.3 Elk spelend lid is zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar uitwedstrijden (bij jeugdteams in overleg met de ouders van alle spelende leden in een bepaald team).

Dat er een personenbus met 8 zitplaatsen en een bestuurder is, is dus luxe…

Toewijzing personenbus
1. Het team dat op een speeldag een uitwedstrijd speelt mag gebruik maken van de personenbus als deze in kilometers verst spelende team is. Opgave van gebruik uiterlijk de woensdag voor het speelweekend.
2. Als het team onder 1. zich niet heeft aangemeld, kunnen andere teams de bus claimen. Ook hierbij is de toewijzing op basis van het in kilometers verst spelende team.

Kosten
De kosten voor het gebruik van de personenbus is € 0,19 per kilometer.
——————————————————————–
Uiteraard verwachten we, dat de bus schoon wordt afgeleverd. Persoonlijk afval als plastic flesjes, fruitschillen, blikjes, lege pakjes etc.etc. dient te worden meegenomen en in de afvalbak gedeponeerd te worden.
——————————————————————–
Het vervoermiddel

By | 2018-01-22T18:22:31+00:00 september 15th, 2017|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

Welkom aan Kostas Kaparounakis trainer/coach van Solar-systemen Grasshoppers V20 1

Verheugd zijn wij om mee te mogen delen dat Kostas Kaparounakis met ingang van seizoen 2017-2018 de nieuwe hoofdcoach is geworden van Solar-systemen Grasshoppers V20 1. Kostas is gepassioneerd van Basketball, heeft een schat aan ervaring en ziet uit V20-1 te coachen.
In onderstaand stelt Kostas zich aan ons voor:

Mijn naam is Kostas Kaparounakis, 54 jaar oud, van Griekse origine en woonachtig in Nederland sinds 1987.
In Griekenland heb ik vanaf mijn 8e gebasketbald; als junior op eredivisie niveau en als senior op Promotie Divisie niveau.
De laatste 30 jaar ben ik actief als Coach van mijn grootste passie: BASKETBAL. Ik heb inmiddels op alle niveaus mogen coachen.
Momenteel ben ik ook de Coach van het Nederlands Politie Basketbal Team. Volgende week gaan we de strijd aan in Athene op het EK voor Politie Teams.
Onze tegenstanders zijn Griekenland, Lithouwen, Frankrijk, België, Hongarije, Luxemburg en IJsland.

Ik ben heel blij en vereerd om een nieuwe uitdaging aan te mogen gaan met de V20 1 en ze verder te ontwikkelen en naar nieuwe successen te leiden.
Mijn motto is: er is geen IK maar WIJ.

Together WE stand, together WE fall, together WE win, and winners take ALL.

Wie weet tot in de sporthal! Komen jullie ons aanmoedigen?

m.v.g.
Kostas Kaparounakis

Namens het bestuur en de Technische Commissie heten wij Kostas van harte welkom en wensen hem veel succes toe met deze prachtige uitdaging!

By | 2018-01-22T18:22:33+00:00 september 14th, 2017|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo|1 Comment
Load More Posts