Bestuursinfo

Werkzaamheden sportvloer Sporthal Cleijn Duin nadert zijn voltooiing

Wat betreft Sporthal Cleijn Duin stond zomer 2018 in het teken van onderhoudswerkzaamheden aan de sportvloer. De vloer moest opnieuw geschuurd en meerdere malen gelakt worden. Ook werd de vloer van nieuwe belijning voorzien. Naast enige reparatiewerkzaamheden waren dit de voornaamste zaken die aan de vloer dienden te gebeuren. Als extra zou op de vloer het verenigingslogo worden aangebracht. Het geheel komt er fantastisch uit te zien.

Overzicht van de sportvloer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verenigingslogo aangebracht op de middencirkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportvloer ontdaan van de oude belijning, geschuurd en de eerste laklaag is erop aangebracht

 

 

 

By | 2018-08-07T10:45:19+00:00 augustus 7th, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

Jaco van Rhijn toegetreden tot het bestuur van Grasshoppers

Jaco van Rhijn, voormalig Mannen Senioren 1 speler en nu uitkomend voor Mannen Senioren 2 is toegetreden tot het bestuur van Grasshoppers. Jaco is een echte “Grasshopper”pur sang” en kent de vereniging door en door. Voorheen heeft Jaco als coach bij de jeugd ook al zijn steentje bijgedragen.

Jaco is 29 jaar, gehuwd met Eline en samen hebben ze twee schatten van kinderen. In het dagelijks leven is Jaco administratief medewerker bij Otto advies BV.

Het bestuur is verheugd met de toetreding van Jaco in het bestuur. Jaco is goed op de hoogte over de aandachtspunten binnen de vereniging en zijn know how, positieve instelling en mentaliteit is welkome bijdrage in het bestuur en voor de vereniging.

De portefeuille die Jaco zal gaan beheren zal in een later stadium nog bekend worden gemaakt.

Met de komst van Jaco ziet het bestuur er als volgt uit:

Voorzitter: André Hoek

Secretaris: William de Haas

Penningmeester: Vacant

Technische zaken: Kees de Jong

Welzijn en Zorg: Mirjam Mattijssen

Vrijwilligerszaken: Jacoline van Rhee

PR en Mediazaken: Marvin Spaan

Portefeuille volgt: Jaco van Rhijn

Wij heten Jaco van harte welkom in het bestuur en wensen hem veel succes toe!

 

Bestuur Solar-systemen Grasshoppers

 

By | 2018-06-23T08:27:15+00:00 juni 23rd, 2018|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo|0 Comments

André Hoek nieuwe voorzitter van Grasshoppers

Donderdag 21 juni is tijdens de voorjaars ALV, André Hoek gekozen tot voorzitter van Grasshoppers.

André Hoek volgt daarmee John Spaan op, die tijdens de najaars ALV in 2017 te kennen had gegeven zich wegens drukke werkzaamheden niet meer verkiesbaar te stellen.
André is zeer goed bekend met Grasshoppers en de basketbalsport. André heeft tot twee keer toe al in het bestuur zitting gehad, in de functie van wedstrijdzaken. Tot voor kort was André namens het bestuur wedstrijdsecretaris en gemandateerd contactpersoon voor de Nederlandse Basketbal Bond.

André is 58 jaar, gehuwd met Janneke en samen hebben ze drie kinderen. In het dagelijks leven is André Senior financieel adviseur bij Gemeente Katwijk, eigenaar van een financieel bureau en lid van de Raad van toezicht van DSV zorgcentra Katwijk.

Als nieuwe voorzitter heeft André te kennen gegeven vijf speerpunten te hebben:

# Normen en waarden binnen de sport
# Topsport verder uitbouwen
# Breedtesport, waaronder aandacht voor G-team en rolstoelbasketbal
# Financiën
# Organisatie

Het bestuur is verheugd met de kandidaatstelling en benoeming van André Hoek als voorzitter en ziet de samenwerking dan ook met vertrouwen tegemoet.

Wij wensen André veel succes toe met deze mooie uitdaging.

Bestuur Solar-systemen Grasshoppers

By | 2018-06-22T13:45:32+00:00 juni 22nd, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie|1 Comment

Agenda algemene leden vergadering

ALGEMENE LEDEN VERGADERING: Donderdag 21 juni 2018 om 19.30 uur in De Bucket

AGENDA

1 Opening

2 Mededelingen

3 Ingekomen stukken

4 Notulen ALV dd. 28 november 2017

5 Voorstellen leden

6 Voorstellen Bestuur

A Aangepast voorstel wedstrijdtakenbeleid
B Voordracht Lid van verdienste
C Invoeren ClubCollect ter ondersteuning taken penningmeester
D Aanpassen begroting 2018

7 Jaarverslagen Commissies
A Technische Commissie
B Kas Commissie
C Commissie van Beroep
D Jeugd Commissie
E Commissie Verenigingsruimte
F Sponsor Commissie
G Toernooi Commissie

8 Jaarverslagen Bestuur
A Voorzitter
B Secretaris
C Penningmeester

9 Verkiezing Bestuur
A Voordracht nieuwe voorzitter.
In de najaars-ALV van 2017 is onze toenmalige voorzitter John Spaan teruggetreden als voorzitter. In de afgelopen
periode is het gelukt om een capabele vervanger voor hem te vinden in de persoon van ex-wedstrijdsecretaris
André Hoek. Graag stellen wij de nieuwe voorzitter voor op de ALV.
B Paul Schaddé van Dooren is aftredend penningmeester en niet herkiesbaar.
In de najaars-ALV van 2017 heeft Paul reeds aangegeven om in deze voorjaars-ALV van 2018 af te treden als
penningmeester.
C Nieuw bestuurslid Jaco van Rhijn voor de portefeuille “algemene zaken”

10 Verkiezing, c.q. wijzigingen Commissies
A Technische Commissie
B Kas Commissie
C Commissie van Beroep
D Jeugd Commissie
E Commissie Verenigingsruimte
F Sponsor Commissie
G Toernooi Commissie

11 Rondvraag

12 Sluiting

By | 2018-06-12T22:20:58+00:00 juni 12th, 2018|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo|0 Comments

Anja Kuijt benoemd tot lid van verdienste van Grasshoppers

Zaterdagavond 2 juni heeft John Spaan namens het bestuur van Solar-systemen Grasshoppers, Anja Kuijt benoemd tot lid van verdienste.

Na Peter de Jong, Hans Knecht, Peter de Zwart en Paul Schaddé van Dooren is Anja het vijfde lid van verdienste van basketbalvereniging Grasshoppers.

Anja werd in 1976 lid van Grasshoppers en kwam na het doorlopen van de jeugdteams uit in het eerste damesteam. Na haar actieve carrière als speelster, is Anja trainster / coach geweest van verschillende jeugdteams. Anja wist met diverse jeugdteams het Nederlands Kampioenschap te behalen. Ook maakt zij inmiddels ongeveer 20 jaar deel uit van de Technische Commissie. Tijdens deze periode is het beleidsjeugdplan tot stand gekomen. De laatste jaren heeft zij zich ingezet voor de Technische Commissie Topsport dames en de professionalisering rondom vrouwen senioren 1.

Naast de directe activiteiten verrichtte Anja ook nog indirecte activiteiten, zoals;

 • Pleintjesbasketbal: Om overlast door jongeren te voorkomen in de wijk is het project pleintjesbasketbal bedacht. In twee wijken in de gemeente Katwijk de Molenwijk en de Hoornes trainden 1 x per week per wijk een 3-tal dames 1-speelsters jongeren uit de wijk. Zij zorgden ervoor dat jongeren een nuttige vrijetijdsbesteding zodat de overlast in de wijk verminderd.
 • Basketbal in de gymles: Onder schooltijd bij scholen die geen vakleerkracht hebben komen een aantal dames tijdens de gymles een basketbal-les verzorgen. Zo kunnen kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met de basketbalsport.
 • Naschoolse sportactiviteiten op het schoolplein; kinderen een actieve vrijetijdsbesteding bezorgen zodat ze lekker veel in beweging zijn.
 • Schoolsport cursussen; Een korte cursus waar kinderen zich voor op kunnen geven en zo kennis kunnen maken met de sport. Het uiteindelijke doel hierbij is ledenwerving voor de vereniging zodat er aanwas van jeugdleden blijft.
 • Koningsspelen; Groot evenement met 1750 leerlingen van de groepen 5, 6 7 e n 8 van de basisscholen in de gemeente Katwijk. Een van de clinics is basketbal. Ook hier heeft Anja weer een rol in zodat alles op rolletjes loopt.

Dit is een greep uit de activiteiten die Anja allemaal doet. Ze kan ook verschillende rollen aannemen en niks is haar te veel als het maar een link met basketbal heeft. Van coördinator tot ondersteuner tot uitvoerder. Altijd met veel enthousiasme, passie en veel geduld.

Grasshoppers heeft veel vrijwilligers en is daar bijzonder trots op. Ook heeft Grasshoppers een aantal belangrijke steunpilaren die nodig zijn  om te kunnen groeien en bloeien.

Anja is zo een steunpilaar die een belangrijk aandeel heeft in de opwaartse ontwikkeling van Grasshoppers en het basketbal in Katwijk.

Leden van verdienste zijn leden die bijzonder verdienstelijk zijn, of zijn geweest voor een vereniging.

Anja heeft de benoeming méér dan verdiend en zijn wij haar zeer erkentelijk voor haar inzet ter faveure van  Grasshoppers.

En dat naar wij hopen, nog voor vele jaren.

Namens het bestuur van Solar-systemen Grasshoppers,

John Spaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By | 2018-06-03T15:58:56+00:00 juni 3rd, 2018|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

Gezocht: penningmeester

Al eerder heeft de huidige penningmeester Paul Schaddé van Dooren aangegeven te stoppen met het penningmeesterschap. Met een aantal financiële leden zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. Om een potentiële kandidaat over de streep te trekken wordt het heffen van de contributie en de seizoensbijdragen, dus de betalingen van de leden uitbesteed. Hierdoor wordt het wellicht voor een nieuwe penningmeester eenvoudiger om de werkzaamheden uit te voeren.

In de komende ALV worden de noodzakelijke wijzigingen in het Huishoudelijk reglement doorgevoerd. Belangrijkste is dat de inning via een werkend mailadres of mobiele nummer zal plaatsvinden. Betalen is daarna mogelijk in maximaal 4 maandelijkse termijnen of in 1 keer, dit via Ideal of automatische incasso.

Denk je voor de vereniging Grasshoppers van waarde te kunnen zijn als financiële persoon, meldt je dan bij Paul Schaddé van Dooren via penningmeester@grasshoppers.nl. Ook als je een geschikte kandidaat weet, is dit te melden bij de huidige penningmeester.

By | 2018-05-20T23:21:22+00:00 mei 20th, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

M.i.v. seizoen 2018/2019 nieuwe belijning voor Sporthal Cleijn Duin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de zomer van 2018 zal de vloer van Sporthal Cleijn Duin worden voorzien van een nieuwe belijning. In samenwerking met het management van Sportbedrijf Katwijk BV, zal het centercourt worden opgeschoven, vloerputten worden aangebracht voor borging van de mobiele baskets en voor stroomvoorzieningen voor bij de jurytafel en 24sec schotsklokken .

Door het centercourt te verplaatsen voldoet het centercourt volledig aan de eisen aangaande de uitloop van het speelveld.

Rondom het speelveld moet de uitloop minimaal 2 meter zijn, ieder obstakel, inclusief de personen die zich op de spelersbanken en tribune bevinden, dienen dus minstens 2 meter van het speelveld verwijderd te zijn. Met deze aanpassing ontstaat er aan de tribunezijde meer loopruimte en kan het centercourt voorzien kan worden van reclameborden.

De kleur van de belijning van het centercourt zal uitgevoerd worden in de Grasshoppers verenigingskleuren geel en zwart. Ook zal er rondom het centercourt een brede rand van 50cm aangebracht worden om het centercourt  te accentueren.  ook wordt de Bucket voorzien van zwarte vlakken.

Als laatste  zal het Grasshoppers verenigingslogo in de middencirkel worden aangebracht. Met deze aanpassingen wordt Sporthal Cleijn Duin een heuse Basketball Dome.

“Sporthal Cleijn Duin” Basketball Dome van Solar-systemen Grasshoppers.

Zeg nou zelf…………..is toch fantastisch….

 

 

 

By | 2018-05-04T15:34:12+00:00 mei 4th, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie, Laatste nieuws|0 Comments

Informatie: nieuwe privacy wet (AVG) voor verenigingen.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat met ingang van 25 mei 2018 de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG van toepassing is. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat betekent de nieuwe privacy-wet (AVG) voor verenigingen?

De privacywet maakt organisaties er extra van bewust dat we zorgvuldig met persoonsgegevens om moeten gaan. Hacks en identiteitsfraude zijn aan de orde van de dag. Om er alles aan te doen en om dit te voorkomen legt de wet een aantal verplichtingen op. Zo moeten aantoonbaar software- en virusscanners altijd up-to-date zijn en zijn back-ups verplicht. Ook deze moeten beveiligd zijn om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ransomware. Dat betekent ook dat elke gegevensdrager (denk aan usb) goed beveiligd moet zijn. De praktijk wijst uit dat dit er makkelijk bij in kan schieten. De wet is zeer uitgebreid en is het onmogelijk om binnen dit artikel alle punten daaruit toe te lichten.

Middels een opgesteld plan van aanpak is ook het bestuur op de achtergrond aan het werk, invulling te geven aan de nieuwe privacy-wet.

Zodra wij meer informatie kunnen verstrekken over de vorderingen, zullen wij dit dan ook zeker niet nalaten.

Namens het bestuur,

John Spaan

 

 

 

By | 2018-04-04T12:52:57+00:00 april 4th, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

Gezocht: Wedstrijdsecretaris

Na veel wikken en wegen, heeft onze huidige wedstrijdsecretaris André Hoek aangegeven het stokje van wedstrijdsecretaris van Basketballvereniging Grasshoppers, over te dragen. Na vele jaren deze functie vervuld te hebben, is het tijd voor een andere uitdaging.
Als wedstrijdsecretaris zorg je onder andere voor dat alle wedstrijden gepland worden,
Het plannen heeft eigenlijk 3 pieken in het jaar: aan het begin, halverwege en aan het einde van het seizoen. Dit laatste ter voorbereiding voor het volgende seizoen. Natuurlijk is dat werk, maar dat is al het vrijwilligerswerk.  André zijn know how gaat gelukkig niet verloren voor de verenging en beraadt hij zich over zijn toekomstige inzet.
Het is natuurlijk aan André zijn toekomstige opvolger om de rol in te vullen zoals je dat wilt en de zaken die hij/zij leuk vind, op te pakken. Maar is het ook fijn om goed op weg geholpen te worden en daarom stopt André niet meteen, maar blijft hij beschikbaar om zijn opvolger goed in te werken.
Dit geeft de opvolger kans om een keer mee te kijken, zelf rustig te ontdekken en jezelf wegwijs te maken.
Mocht je meer willen weten, neem dan even contact op met André. Dat kan per mail via wedstrijdsecretaris@grasshoppers.nl  of stuur een appje naar 06-55550804.
By | 2018-03-21T20:38:15+00:00 maart 21st, 2018|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo|0 Comments

Tineke Zuijderduijn “Vrouwe van Katwijk 2018”

Solar-systemen Grasshoppers is trots op Tineke Zuijderduijn. Vanavond heeft de jury besloten Tineke uit te roepen tot “Vrouwe van Katwijk 2018!

Ondanks dat een nominatie al een prijs op zich is, is uitgeroepen worden tot Vrouwe van Katwijk 2018 een fantastische beloning. Grasshoppers is ongelooflijk dankbaar met een vrijwilliger als Tineke. Zij is een fantastische gastvrouw, weet alles in goede banen te leiden en heeft oog voor de details. Tineke is niet alleen geliefd bij Grasshoppers, maar ook als gastvrouw met haar team aan vrijwilligers bij evenementen als Jubilate, NBB finales en andere grote evenementen ontvangt zijn veel waardering.

Ook is het fijn dat de kwaliteiten van Tineke niet alleen binnen Grasshoppers bekend zijn, maar ook nog bij andere organisaties als bijvoorbeeld Haringrock.

Uit het juryrapport:

‘Tineke kan getypeerd worden als een duizendpoot, een doordouwer, iemand die niet bij de pakken neer gaat zitten. Schouders eronder en gaan. Haar man is daarin een grote steun toeverlaat. Moeder zijn, huishouden, man veel in het buitenland, zij houdt thuis de boel draaiende en zet zich volledig belangeloos in voor verschillende vrijwilligerswerkzaamheden.

Zo is zij de centrale vrouw bij basketbalvereniging ‘Grasshoppers’, zat in de organisatie van Boetzolderpop en was bestuurslid bij Oranjevereniging Katwijk aan Zee. Ook deinst zij niet terug om in een team te stappen die samen de kar actief trekken rondom de organisatie van Haringrock. De waardering die zij voor haar inzet krijgt is haar grote drijfveer. De nominatie kwam als volledige verrassing. Maar hoe leuk is het dat een Brabo is genomineerd voor de Vrouwe van Katwijkprijs.’

Bestuur , leden, sponsoren en gasten van Solar-systemen Grasshoppers feliciteren Tineke met deze prachtige prijs en hopen nog lang van haar kwaliteiten te mogen genieten.

Foto: Alles over Katwijk

By | 2018-03-08T22:18:49+00:00 maart 8th, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie|2 Comments

Ruitje kapot

Wij hebben een melding van Sportbedrijf Katwijk ontvangen over een gebroken ruit in het halletje van sporthal Cleijn Duin.

De vraag is dan ook of iemand hiervan op de hoogte is.  Uiteraard kunnen dergelijke dingen gebeuren, maar een melding in geval van schade wordt wel zo op prijs gesteld.

Mocht je op de hoogte zijn van deze schade, neem dan even contact op met de secretaris van Solar-systemen Grasshoppers.

William de Haas I secretaris@grasshoppers.nl I 06-3703 4757

By | 2018-01-22T18:22:17+00:00 januari 15th, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

Extra ALV woensdag 20 december 2017 19:30 uur

In de reguliere najaarsAlgemene Leden Vergadering (ALV) is gediscussieerd over de begroting 2018 en de maatregelen voor het seizoen 2017/2018. De discussie ging over de bijdrage die teams moeten gaan betalen die begeleiding hebben die een onkostenvergoeding ontvangen.
Kern van de discussie was of V16 en V14 ook een bijdrage moeten gaan betalen omdat deze in de lijn van de topsport zitten. Bestuur van Solar-systemen Grasshoppers zouden hier met een ander/nieuw voorstel komen.

Met twee teams extra in de bijdrage is er een grote bereik van leden die de kosten dragen en is (ingaande het lopende seizoen 2017-2018) het voorstel de volgende bijdragen in te voeren en te verhogen:
1. De vrouwen 1e teams vanaf V14-1 betalen een topsportbijdrage van € 120,- per seizoen, daarnaast de vrouwen en mannen teams met een trainer die een vrijwilligersvergoeding of reiskosten ontvangt.
2. De bijdrage voor de teams met bondsscheidsrechters te verhogen van € 50,- naar € 75,-.
3. De bijdrage voor leden die twee maal trainen te verhogen van € 50,- naar € 75,-
Door de verlaging van de bijdrage per lid zijn er verder geen wijzigingen in de begroting 2018.

Namens Bestuur Solar-systemen Grasshoppers
Penningmeester
Paul Schaddé van Dooren

By | 2017-12-08T10:43:37+00:00 december 8th, 2017|Categories: Bestuursinfo|0 Comments

Woensdagavond 6 december geen inloopspreekuur Paramedisch Centrum

In verband met andere afspraken van fysiotherapeut Ingrid van der Plas, komt het wekelijkse inloopspreekuur van het Paramedisch Centrum van woensdagavond 6 december te vervallen.
Vanaf woensdagavond 13 december is Ingrid van 18:30 tot 19:30 uur in de EHBO kamer, die naast het kantoortje van de beheerder ligt, namens het Paramedisch Centrum weer aanwezig.

By | 2018-01-22T18:22:20+00:00 december 5th, 2017|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo|0 Comments

Lieve Ani, Ruzanne en ouders……..

Met veel verdriet en ongeloof heeft Grasshoppers en bovenal de teams Grasshoppers MIX 10-1 en Grasshoppers VU16-3 kennisgenomen van het feit dat Ani en Ruzanne niet meer zullen terugkeren bij Grasshoppers. Afgelopen woensdag heeft het gezin te horen gekregen  dat ze moeten terugkeren naar hun geboorteland en zijn ze die dag, zonder afscheid te hebben kunnen nemen van vrienden en vriendinnen, overgebracht naar een tijdelijk verblijf in afwachting van hun terugkeer.

Het onverwachte vertrek heeft veel pijn gedaan bij ouders, staff en teamleden van Grasshoppers Mix 10-1 en Grasshoppers VU 16-3.  Afgelopen woensdagavond zijn de ouders en de teams bijeen gekomen om te praten over hun verdriet en dit ingrijpende besluit.

Ani en Ruzanne hebben we in ons hart gesloten en zullen we erg gaan missen. Ook aan de ouders, die veelal in de sporthal aanwezig waren, denken we met warme gevoelens terug. Dit bericht moet ontvangen worden als een blijk van support en steun aan Ani, Ruzanne en hun ouders voor de moeilijke tijd die voor hun ligt en dat wanneer ze dit lezen weten dat we erg verdrietig zijn wat hun overkomen is en dat we gek op ze waren.

Dit bericht moet zeker geen aanleiding geven tot het plaatsen van haatberichten of het uiten van je ongenoegen richting de overheid. Daar is weer een ander medium voor. Heb je verdriet of wil je een hart onder de riem steken en delen, plaats dan een liefdevol bericht aan Ani, Ruzanne en hun ouders.

Wat mij als voorzitter betreft geef ik een dikke kus en wens Ani, Ruzanne en de ouders veel liefde, gezondheid en hopelijk vertrouwen voor de toekomst.

Lieve mensen, het gaat jullie goed…….xx

John Spaan

Voorzitter

 

By | 2017-11-17T14:52:18+00:00 november 17th, 2017|Categories: Bestuursinfo|1 Comment

Update aanmeldingen fotoshoot Grasshoppers plaatjes!

UPDATE 22:15uur  AANMELDINGEN FOTOSHOOT 

In onderstaand het overzicht van de teams en commissies die zich hebben aangemeld voor deelname aan de fotoshoot voor de Grasshoppers plaatjes:

Controleer goed of de gegevens correct zijn weergegeven. De team- en coachindeling die vermeld staat in de Rebound is niet in overeenstemming met de aanmeldingen namelijk.

De volgende teams hebben zich aangemeld:

 1. Vrouwen senioren 1
 2. Vrouwen senioren 2
 3. Vrouwen senioren 3
 4. Vrouwen senioren 4
 5. Vrouwen 20-1
 6. Vrouwen 20-2
 7. Vrouwen 18-1
 8. Vrouwen 16-1
 9. Vrouwen 16-2
 10. Vrouwen 14-1
 11. Vrouwen 14-2
 12. Vrouwen 14-3
 13. Vrouwen 12-1
 14. Vrouwen 12-2
 15. Mix 12-3
 16. Mix 10-1
 17. Mix 10-2
 18. Mix 10-3
 19. Mannen senioren 1
 20. Mannen senioren 2
 21. Mannen senioren 3
 22. Mannen senioren 4
 23. Mannen 22-1
 24. Mannen 16-1
 25. Mannen 14-1
 26. Mannen 14-2
 27. Mix 12-1
 28. Rollers 1
 29. Rollers 2
 30. G-team
 31. Beginnersgroep

De volgende commissies hebben zich opgegeven:

 1. Bestuur
 2. Toernooi commissie
 3. Sponsorcommissie
 4. CVR
 5. Jeugdcommissie

De volgende teams hebben zich niet aangemeld:

 1. Mannen senioren 5
 2. Vrouwen senioren 5

De volgende commissies hebben zich niet opgegeven:

 1. Technische commissie
 2. Kascommissie
 3. Commissie van Beroep

Graag correcties uitsluitend per mail sturen naar pr@grasshoppers.nl

Marvin Spaan

PR & Mediazaken Grasshoppers

 

By | 2017-11-16T22:08:56+00:00 november 16th, 2017|Categories: Bestuursinfo|1 Comment

Wijziging inloopspreekuur fysiotherapie!

Inloopspreekuur op de club!

BELANGRIJKE WIJZIGING:

Met ingang van heden is de dag van het inloopspreekuur gewijzigd.
In plaats van dinsdags vindt het inloopspreekuur nu plaats op de WOENSDAG.

HET VOLLEDIGE BERICHT LUIDT:

Op iedere WOENSDAG van 18:30 tot 19:30uur in de EHBO kamer die naast het kantoortje van de beheerder ligt, is fysiotherapeut Ingrid van der Plas van het Paramedisch Centrum Katwijk-Rijnsburg aanwezig.
Dit is een inloopspreekuur waarvoor geen afspraak gemaakt hoeft te worden en waar ook geen kosten aan verbonden zijn. Tijdens dit inloopspreekuur wordt een korte screening gemaakt om te kijken of er gespeeld of getraind mag worden met de blessure en of er eventueel verder fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk is.
Houdt er wel rekening mee dat eventuele vervolg behandelingen worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar volgens de daarvoor geldende regels. Informatie hierover kun je krijgen bij onze balie via telefoonnummer: 071-4074384.
Zie ook onze website PMC Katwijkonder het kopje ‘informatie’.

By | 2018-01-22T18:22:25+00:00 november 7th, 2017|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

Vacature: Voorzitter van Grasshoppers

Nu John Spaan heeft besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter van Grasshoppers, zijn wij op zoek naar een voorzitter.

We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van Grasshoppers.

Profiel:

• Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring;
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden;
• Is besluitvaardig;
• Beschikt over inlevingsvermogen (sporters, vrijwilligers, coaches, trainers e.d.);
• Is doortastend;
• Heeft het vermogen te delegeren;
• Een basketbalhart is een pré;
• Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging.

De taken:

• vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten;
• Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern;
• Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen;
• Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze;
• Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging;
• Stelt zich op de hoogte van lopende zaken;
• Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging;
• Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen.

Geïnteresseerden kunnen voor informatie contact opnemen met één van de bestuursleden.

Schriftelijke reageren kan natuurlijk ook. Stuur dan even een mail naar het bestuurssecretaris William de Haas secretaris@grasshoppers.nl

Bestuur Solar-systemen Grasshoppers

By | 2017-11-04T09:37:31+00:00 november 4th, 2017|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

‘Dat veilige gevoel moet er al zijn zodra je de sporthal binnen loopt’

De Nederlandse Basketball Bond maakt samen met alle aangesloten basketbalverenigingen werk van een veilig sportklimaat. Daarbij valt veel te leren van elkaar. Zo heeft Grasshoppers uit Katwijk sinds kort een speciaal bestuurslid met de functie ‘welzijn en zorg’. Alle reden voor een gesprek met Mirjam Mattijsen.

Wat houdt jouw bestuursfunctie welzijn en zorg bij Grasshoppers precies in? 
“Dat ik verantwoordelijk ben voor alles dat binnen onze vereniging met welzijn en zorg heeft te maken. Het is een nieuwe functie, die nog volop in ontwikkeling is. We moeten over verschillende dingen rondom deze onderwerpen nadenken. Als eerste ga ik aan de slag met het opzetten van het beleid rondom welzijn en zorg binnen de vereniging. Als dat beleid er eenmaal is, is het ook mijn taak om dat uit te voeren en te bewaken. Daarnaast werk ik aan de mentale veiligheid voor de leden. Als bestuur vinden wij het belangrijk dat leden, vrijwilligers en gasten zich veilig voelen binnen de vereniging. Dat veilige gevoel moet er al zijn zodra je de sporthal binnen loopt.”

Waarom is deze bestuursfunctie er bij Grasshoppers gekomen?
“Het is allemaal begonnen met mijn functie als vertrouwenspersoon binnen onze club die ik al vervulde. Als bestuur willen we dat de veiligheid binnen de vereniging wordt gewaarborgd. Daar kunnen we nog veel stappen in maken. Doordat mijn functie als vertrouwenspersoon veel verschillende verantwoordelijkheden heeft, ben ik in mei dit jaar gevraagd om toe te treden tot het bestuur met als functie welzijn en zorg. Dat sluit aan op alles wat ik als vertrouwenspersoon doe. Ik denk dat wij als Grashoppers voor andere verenigingen een voorbeeld kunnen zijn op dit terrein. Maar we kunnen zelf ook van andere verenigingen leren.”

Heeft jou bestuursfunctie een link naar het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’? 
“Jazeker. Sport is geweldig, maar roept ook allerlei emoties op, positieve en negatieve. Als vereniging streven wij er naar dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport. Als bestuur willen wij gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag aanpakken.”

Hoe is bij Grasshoppers gesteld met een veilig sportklimaat?
“Over het algemeen goed. Mensen zijn positief over onze vereniging. Ik hoop van harte dat mensen zich prettig en veilig voelen als ze onze hal bezoeken. Natuurlijk gebeuren er soms minder leuke dingen; een coach die uit zijn slof schiet, spelers die agressief gedrag vertonen, publiek dat het niet eens is met de scheidsrechter. Het is aan ons als bestuur om dat binnen de perken te houden. Het is goed dat hier beleid op wordt gemaakt. Ook bij Grasshoppers is het belangrijk dat ongewenst gedrag wordt aangepakt. Ik kijk ernaar uit om daarmee aan de slag te gaan.”

Je bent vanuit je functie ook verantwoordelijk voor de coördinatie van VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag). Aan wie vragen jullie die?
“Klopt. Ik ben er verantwoordelijk voor dat de aanvraag voor een VOG wordt ingediend. Wij vragen een VOG aan onze trainers t/m de leeftijdsklasse U20, maar ook aan vrijwilligers die iets voor Grasshoppers doen en te maken hebben met geldzaken en goederen, iets doen met jeugd, of die een bestuursfunctie hebben. In het begin kregen we positieve en negatieve reacties. Inmiddels doen we dit al twee jaar en zijn er eigenlijk geen negatieve reacties meer. Door een VOG aan te vragen, kunnen wij goed screenen of iemand bijvoorbeeld verantwoordelijk kan zijn voor de zorg van kinderen. Er kan altijd iets voorvallen, maar op deze manier proberen we het wel te voorkomen.”

Bron: www.basketball.nl

By | 2017-10-29T16:01:50+00:00 oktober 29th, 2017|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo|0 Comments

John Spaan niet meer verkiesbaar als voorzitter van Grasshoppers.

Middels deze weg laat ik weten dat ik mijzelf niet verkiesbaar zal stellen voor een nieuwe periode als Voorzitter van Grasshoppers.

Ik heb mijzelf altijd in dienst gesteld van de vereniging en mij volledig ingezet in de ontwikkeling van Grasshoppers. Al langere tijd zijn mijn werkzaamheden voor Grasshoppers niet meer te combineren met mijn maatschappelijke loopbaan. Mijn beschikbare tijd voor Grasshoppers is onvoldoende om Grasshoppers op de juiste wijze te leiden. Helaas moet ik dan ook concluderen dat aan bepaalde zaken onvoldoende aandacht kon worden gegeven dan wenselijk is.

Ik kies met mijn besluit voor het belang van de vereniging en maak ruimte voor iemand die uiteindelijk op zal staan, de functie van voorzitter op zich te nemen en een bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling van Grasshoppers.

Ik sluit mijn bestuursperiode van circa 10 jaar met een tevreden gevoel af en ben blij iets voor deze prachtige club te hebben kunnen betekenen. En dat gevoel wil ik graag vasthouden als compensatie voor de vele uren die ik er in hebt gestoken.
Ook ben ik Cora, Marvin en Damian dankbaar dat deze mogelijkheid mij geboden is.

Het is goed zo. Mijn besluit is weloverwogen, niet uit emotie genomen en staat ook vast.

Uiteraard ben ik nog steeds beschikbaar en ga tot de najaars ALV 2017 met dezelfde passie en beschikbare inzet door.

Met het huidige bestuur zullen we verder overleggen over de taakverdeling.

Maar één ding kan ik recht uit mijn hart zeggen, het was een voorrecht om voorzitter te mogen zijn van Grasshoppers.

Met vriendelijke groet,

John Spaan
Voorzitter

By | 2017-10-09T18:38:01+00:00 oktober 9th, 2017|Categories: Aankondigingen, Bestuursinfo|1 Comment

Wedstrijdtaken informatie!

Door de (late) implementatie van SportLink en door het niet 1 op 1 kunnen overzetten van de SportLink data in de planningssoftware van de WedstrijdTaken, is de publicatie van deze Taken ernstig vertraagd.

Toen ISS Online nog actief was, kon per 01-07 al het nodige werk worden verricht voor het nieuwe seizoen. Teamindelingen, nieuwe leden, NS-leden omzetten naar WS-leden, enz., enz.
In SportLink was dit echter pas mogelijk per 01-09. Een achterstand derhalve van 2 maanden.
Omdat sommige teams al wedstrijden gingen spelen half september, is toen besloten om prioriteit te geven aan de Teamindelingen en aan de Ledenadministratie.
De planning van de WedstrijdTaken kreeg een lagere prioriteit.

Nu we ruim een halve maand verder zijn, gaan we ons meer focussen op de WedstrijdTaken, zodat we de komende dagen een 3-wekelijkse planning kunnen publiceren, zoals met de leden is afgesproken in ons huidige Aanschrijvingsbeleid.
Hierbij het dringende verzoek aan alle scheidsrechters en tafelaars om vooral te komen opdagen de komende weken.
Als je niet kan komen, regel dan zelf een vervanger (vraag daarbij hulp aan je teamgenoten en/of aan je Trainer/Coach/Treinbegeleider; 2 weten immers meer dan 1, en basketball is natuurlijk altijd nog een TEAMsport!).

Laat in het uiterste geval een Vervanger Gezocht e-mailtje versturen.
Blijf niet zonder bericht weg bij een WedstrijdTaak.
Anders moet het team waarbij je moet fluiten of tafelen, zelf op zoek naar een Invaller. Dat team kan er absoluut niks aan doen wanneer iemand niet komt opdagen!!
Dus:
* Kom opdagen!
* Regel een Vervanger!
* Laat een Vervanger Gezocht e-mailtje versturen!
* Blijf nooit zonder bericht weg bij een WedstrijdTaak!!!

De vrijwilligers van WedstrijdTaken hebben allemaal een volledige en drukke baan, daarnaast hebben ze ook allemaal nog een druk privé-leven. Hierdoor is het (helaas) niet mogelijk om 24/7 beschikbaar te zijn voor Solar-systemen Grasshoppers.
Wij hopen dat iedereen daar begrip voor kan opbrengen!

By | 2017-10-05T19:25:10+00:00 oktober 5th, 2017|Categories: Bestuursinfo|0 Comments
Load More Posts