Hieronder vind u de meest actuele regels met betrekking tot het coronavirus. Voor vragen over het protocol kunt u terecht bij het volgende e-mailadres: corona@grasshoppers.nl

VERENIGINGSPROTOCOL GRASSHOPPERS [laatst gewijzigd: 14-10-2020]

PROTOCOL NEDERLANDSE BASKETBALL BOND

PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN NOC*NSF

MAATREGELEN VANAF DONDERDAG 15 OKTOBER 2020

Vanaf woensdag 14 oktober 22:00 gaan er nieuwe strengere maatregelen in behorende bij de “gedeeltelijke lockdown” die de overheid heeft aangekondigd. Dit zijn de belangrijkste aanvullende regels die zullen gelden voor onze vereniging:

 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten.
 • Kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/ vereniging.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten.
 • Sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Voor binnensporten geldt een maximaal van 30 personen per zelfstandige ruimte.
 • Trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen.
 • Voor teamsporten (binnen en buiten) geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal 4 personen.
 • Wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen. En voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van maximaal 4 personen.
 • Kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie zijn uitgezonderd van groepjes van 4 en maximaal 30 personen.
 • Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit.

Als vereniging zullen wij op de volgende wijze omgaan met de nieuwe regels:

*Alle regels en maatregelen zijn gemaakt op basis van de regels en protocollen die gelden vanuit Rijksoverheid, RIVM, NOC*NSF en NBB

WEDSTRIJDTAKEN EN CORONA

Wanneer je door een aan corona gerelateerde reden niet je wedstrijdtaak kan uitvoeren neem je zo snel mogelijk contact op met Peter van der Zwart (planner wedstrijdtaken) via wedstrijdtaken@grasshoppers.nl Hij zal jouw situatie bespreken met de commissie wedstrijdzaken. In principe ben je nog steeds zelf verantwoordelijk voor het regelen van een vervanger. Vraag bijvoorbeeld of één van je teamgenoten je taak over wil nemen of wil ruilen. Heb je een vervanger geregeld, geef het dan uiterlijk een dag van tevoren 23:30 aan Peter door!

Wanneer er volgens de commissie wedstrijdzaken sprake is van een overmacht situatie zullen er geen boetes/schorsingen worden opgelegd. De taak moet later wel worden ingehaald.

Neem je ondanks corona geen contact op met bovenstaande persoon en er is geen vervanger geregeld, dan wordt er sowieso wel een boete + schorsing opgelegd. Neem dus altijd contact op.

We zijn op zoek naar een aantal leden die in geval van nood oproepbaar zijn om in te vallen bij een wedstrijdtaak en binnen 10 minuten aanwezig kunnen zijn. Er zal een speciale appgroep worden opgericht. Geef je op via wedstrijdtaken@grasshoppers.nl