Hierbij nodigt het bestuur alle leden van Basketballvereniging STOL-Grasshoppers uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op dinsdag 13 december 2011 in de Bucket om 20.00 uur

Ouders van jeugdleden zijn als belangstellende toehoorders ook van harte welkom.