Info bestuurZoals eerder vermeld in de Rebound, heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar dinsdag 19 mei 2015 om 19.30 uur in De Bucket. Dit om diverse redenen, waaronder de gezondheid van een aantal bestuurleden.

De vereniging geeft haar leden altijd de mogelijkheid om stukken aan te leveren voor de Algemene Ledenvergaderingen die zij organiseert. Deze stukken worden dan tijdens de vergadering behandeld door de aanwezige leden om vervolgens een besluit hierover te nemen (door deze aanwezige leden).

Het verzoek hierbij is om stukken voor deze vergadering in te dienen bij de Secretaris, e-mail secretaris@grasshoppers.nl. Dit kan tot 17 april 2015