Inderdaad, bedankt ! echt onwijs bedankt !

Het doet ons deugd te melden dat de oproep om de gaten in de bar- en keukenbeztting planning voor zaterdag 4 december op te vullen, zijn vruchten heeft afgeworpen.

Deze zaterdag laat een volle zaalbezetting zien, van vroeg tot ‘s avonds laat. Reden genoeg om naar de zaal te komen kijken om onze jeugd of andere teams aan te moedigen.

Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de aandacht te vragen voor een aantal activiteiten in de sporthal, waarbij onze hulp is gevraagd deze te faciliteren.

De opbrengsten komen ten goede aan de vereniging !

In onderstaand een overzicht waarbij de vrijwilligers hard kunnen gebruiken:

  • Maandag 20 december: Basketball Peanuts toernooi.
  • Woensdag 22 december: Kerstconcert Jubilate.
  • Maandag 27 december: Mini voetbal toernooi.
  • Dinsdag 28 december: Visserij voetbal toernooi.

Inmiddels hebben onze vrijwilligers een goede naam opgebouwd tijdens voorgaande activiteiten, waarbij onze hulp werd ingeroepen.

Graag doen we dan ook een oproep, om je ook deze keer weer van je beste kant te laten zien door je in te schrijven voor één van de bovenstaande activiteiten. Neem zaterdag 4 december je agenda even mee en meld je aan bij Tineke, of schijf je in, op de daarvoor bestemde inschrijflijsten.

Zoals we al zeiden:

Bedankt ! Onwijs bedankt !