Informatie: nieuwe privacy wet (AVG) voor verenigingen.

Informatie: nieuwe privacy wet (AVG) voor verenigingen.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat met ingang van 25 mei 2018 de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG van toepassing is. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat betekent de nieuwe privacy-wet (AVG) voor verenigingen?

De privacywet maakt organisaties er extra van bewust dat we zorgvuldig met persoonsgegevens om moeten gaan. Hacks en identiteitsfraude zijn aan de orde van de dag. Om er alles aan te doen en om dit te voorkomen legt de wet een aantal verplichtingen op. Zo moeten aantoonbaar software- en virusscanners altijd up-to-date zijn en zijn back-ups verplicht. Ook deze moeten beveiligd zijn om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ransomware. Dat betekent ook dat elke gegevensdrager (denk aan usb) goed beveiligd moet zijn. De praktijk wijst uit dat dit er makkelijk bij in kan schieten. De wet is zeer uitgebreid en is het onmogelijk om binnen dit artikel alle punten daaruit toe te lichten.

Middels een opgesteld plan van aanpak is ook het bestuur op de achtergrond aan het werk, invulling te geven aan de nieuwe privacy-wet.

Zodra wij meer informatie kunnen verstrekken over de vorderingen, zullen wij dit dan ook zeker niet nalaten.

Namens het bestuur,

John Spaan

 

 

 

By | 2018-04-04T12:52:57+00:00 april 4th, 2018|Categories: Bestuursinfo, Informatie|0 Comments

Leave A Comment