Contributie

De contributie bestaat uit twee delen. De reguliere contributie en de seizoensbijdragen.

De contributie wordt geheven per kalenderjaar. Medio december ontvangt elk lid een rekening die voor 1 februari van het volgend jaar moet zijn betaald. Behoor je het eerste half jaar in een jongere leeftijdsklasse en het tweede half jaar in een oudere leeftijdsklasse, betaal je de helft van de jongere leeftijdsklasse en de helft van de oudere leeftijdsklasse.

Dus het eerste half jaar U12 betaal je voor het seizoen 2018/2019 de helft van de contributie voor U12 leeftijd en voor het seizoen 2019/2020 de helft van de contributie voor U14 leeftijd. Dus de helft van € 220,00 + de helft van € 225,00 = € 235,00.

Verder zijn er seizoensbijdragen voor de wedstrijdkleding (deze hoef je dus niet zelf te kopen en te betalen), per seizoen € 15,00 en bij (hogere) teams die spelen met bondsscheidsrechters of E/BS3-arbiters een bijdrage van € 70,00 per seizoen. De kosten van de scheidsrechters zijn vele malen hoger dan de bijdrage. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) berekent namelijk alle kosten door aan de vereniging (reiskosten en vergoeding wedstrijden). Daarnaast is er een bijdrage in de extra huurkosten van € 75,00 voor leden die standaard 2x trainen per week.

Contributie 2021

  Contributie Wedstrijdgeld Totaal
U20 t/m Senioren € 174,40 € 100,50 € 274,90
U14 t/m U18 € 174,40 € 82,00 € 256,40
U8 t/m U12 € 174,40 € 51,30 € 225,70
Geen competitie spelende senioren leden € 118,00
Beginners tot en met 12 jaar € 125,00
   

*Nieuwe leden betalen een entreegeld van € 15,- Deze kosten zijn niet opgenomen in de contributie

Seizoensbijdragen 2020-2021

Seizoensbijdragen worden geïnd via een aparte rekening in september

Huur Wedstrijdkleding € 15,00
Bijdrage arbitrage € 70,00
Bijdrage 2x trainen € 75,00