Info bestuurOp de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 3 december 2013 is er een voorstel ingediend voor het aanpassen van het aanschrijfbeleid van de vereniging. In overleg met de aanwezige leden is besloten hiervoor een extra ALV in te plannen.

Deze extra ALV vindt plaats op dinsdag 18 februari 2014 om 19.30 uur in De Bucket en staat in het teken van het verplichtstellen van vrijwilligerswerk. Wij nodigen hierbij alle leden uit om naar de ALV te komen om een besluit te nemen hierop. Ook ouders / verzorgers van jeugdleden nodigen wij van harte uit.

Betreffende het stemrecht is in het huishoudelijk reglement het volgende opgenomen:

Artikel 53 – Stemrecht
Leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, brengen op de vergadering drie stemmen uit. Leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de hiervoor vermelde leeftijd nog niet hebben bereikt brengen één stem uit.

Laat je stem niet verloren gaan bij deze belangrijke stemming.

Een brief waarin het voorstel staat beschreven, is toegestuurd naar alle leden via een e-mail. Mocht je deze brief niet hebben ontvangen hebben, stuur dan een email sturen naar secretaris@grasshoppers.nl. Dan wordt de brief alsnog naar je toegestuurd.

Het Bestuur