Bakker mag ik een brood?, dat is dan € 1,25. Bakker ik kan even niet betalen. Helaas beste man, dan geen brood, misschien dat de voedselbank u kan helpen, zelfs De Wit-Grasshoppers steunt dat initiatief, van harte bij u aanbevolen.

Moraal: betaal je contributie en andere zaken op tijd! Problemen met betalen, mail of spreek de penningmeester aan.

Ook basketballen zonder geld is helaas niet mogelijk, huurpenningen aan het Sportbedrijf: voor 2014 geraamd € 67.500, voorwaar geen katteplas… Betaal de seizoensbijdragen zo snel mogelijk, maar eigenlijk direct!