De volgende leden hebben de openstaande boete’s nog steeds niet betaald en zijn door het bestuur geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd(en) totdat de boete is betaald. De spelers hebben alle kans gehad om de boete te voldoen. Evt. bezwaar/beroep is niet meer mogelijk.

Spelerskaart wordt ingenomen (verzoek aan coaches om de spelerskaarten in te leveren bij de wedstrijdsecretaris)  en spelers worden zonodig afgemeld als competitiespelend lid.

Mocht er toch gespeeld worden dan is dat een ongerechtigde speler waardoor team verliest.

Jop Wattel   JU18-2   05-11-2011 € 5,50

Marcus Potters  HS1    25-02-2012  € 7,50

Aron Klinkenberg  JU18-1   03-03-2012  € 7,50

Merel Ouwehand  DS3   10-03-2012  € 7,50

Merel Ouwehand  DS3    31-03-2012  € 7,50

Sebastiaan Kuijt  HS2    16-03-2012  € 7,50

Jeroen Kuijt  HU20-1   17-03-2012  € 7,50

Jeroen Kuijt  HU20-1   21-04-2012  € 7,50

Jan Messemaker JU18-2   28-04-2012 € 7,50

Lisa Zwanenburg MU18-1   22-09-2012  € 7,50

Lieke de Jong  DU22-1   29-09-2012  €  7,50

Sebastian Hilla HS-1   29-09-2012  € 5,50

Mirjam de Zwart DS-3  06-10-2012  €  7,50

Alleen door betaling voor de eerstvolgende wedstrijd bij de penningmeester, Peter vd Zwart of één van de aanwezige bestuursleden vervalt de schorsing. Het bestuur betreurt deze maatregelen maar de spelers hebben dit zelf veroorzaakt.

Het bestuur van De Wit-Grasshoppers