Komend seizoen en contributie

Komend seizoen en contributie

Het kabinet heeft aangegeven dat er perspectief is om op 1 september weer in de sporthal te basketballen met een beperking dat er geen toeschouwers bij wedstrijden worden toegestaan. Dat is in ieder geval positief nieuws. De voorbereidingen voor komend seizoen zijn al aan de gang.
Met betrekking tot de nu toe verzonden contributienota’s voor kalenderjaar 2020 (laatste gedeelte wordt komend weekend verstuurd) heeft het bestuur heel veel vragen ontvangen. Het kost ons tijd om al die vragen te beantwoorden. Als vereniging hebben we een aantal vaste lasten die doorlopen en tegenvallende inkomsten bij de kantineomzet en mogelijk lagere sponsoropbrengsten. De huurkosten vanaf half maart zijn wel lager. Met de verwachting dat er nu buitensport en vanaf 1 september ook binnensport mogelijk zijn, gaan wij er van uit dat iedereen zijn contributie betaald. De rekeningen moeten wel worden betaald. Wij zullen aan de hand van de financiële ontwikkelingen in 2020 bekijken of er aanleiding is om de contributie 2021 eenmalig iets te verlagen.

By | 2020-05-08T14:06:04+02:00 mei 8th, 2020|Categories: Informatie|1 Comment

One Comment

  1. Peter van der Zwart 8 mei 2020 at 18:39 - Reply

    Heeft het bestuur deze vragenlijst al ingevuld?:
    https://www.basketball.nl/nieuwsoverzicht/onderzoek-gestart-naar-ondersteuning-sportverenigingen/

    NOC*NSF, VSG en VWS nodigen alle sportverenigingen uit om een vragenlijst over de impact van de coronamaatregelen in te vullen. Daarmee help je NOC*NSF, VSG en VWS een beter beeld te krijgen van de behoeften van de sportverenigingen in deze bijzondere tijd. Door het onderzoek verwachten zij meer inzicht te krijgen in de geleden schade en impact van de maatregelen voor sportverenigingen.
    Op basis van de uitkomsten bepalen NOC*NSF en het ministerie van VWS welke ondersteuning sportverenigingen nodig hebben. De VSG gebruikt de uitkomsten voor beleidsontwikkeling. De input van elke vereniging is dus van grote waarde.

Leave A Comment