Op de voorjaars ALV van 2010 heeft het bestuur aangekondigd in een ver stadium te zijn met de beleidsnotitie, gericht op de toekomst. Dit concept was ook ter informatie opgenomen in het ALV boekje. Door onduidelijkheden in de agenda, ware vele in de veronderstelling dat het voorgestelde beleid onderdeel van de ALV zou zijn. Het bestuur heeft op verzoek van de ALV toegezegd een leden raadpleging te organiseren, alvorens de beleidsnotitie ter goedkeuring voor te dragen.  Door droevige omstandigheden heeft het bestuur gemeend de leden raadpleging door te schuiven naar de voorjaar 2011.

Middels deze weg nodigen we alle leden van harte uit tot het bijwonen van de leden raadpleging op dinsdag 1 maart om 19:00 uur in the Bucket.

Voorafgaand aan de ledenraadpleging zal de beleidsnotitie per e-mail worden toegezonden. Mocht je vragen hebben, verzoeken wij je deze uiterlijk zondag 27 februari te sturen naar secretaris@grasshoppers.nl.

We verzoeken jullie dit, zodat het bestuur zich kan voorbereiden op jullie vragen.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Het bestuur