De competitie is intussen van start gegaan, zó ook de minicompetities U8, U10, en U12.

Voor aanvang van deze competities zijn u de nieuwe wedstrijdregelementen toegezonden met daarbij een bijlage “nieuwe miniregels nader toegelicht.”

Één aandachtspunt wil ik echter nog apart benadrukken; er is geconstateerd, én er is ons bericht, dat het aandachtspunt score verloop nog niet overal op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Duidelijk in deze bijlage staat vermeld dat de score wordt bijgehouden tot aan een verschil van 50 punten; deze stand wordt de einduitslag op het score sheet. Dit kan dus op enig moment in de wedstrijd zijn.

Scores ná het bereiken van het voornoemde verschil worden niet meer geregistreerd.

Ik ga ervan uit dat u de betreffende coaches, begeleiders, tafelaars en spelleiders hierover nogmaals informeert en ik hoop hiermede het spelplezier voor deze kinderen nog meer te verhogen.

Met vriendelijke sportgroeten,
Ruud Sparreboom
Voorzitter Rayon West

De volledige mini-regels HIER