De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op dinsdag 4 januari 2011 in De Bucket Cleijn Duin. Je kan iedere aanwezige vanaf 20:00 uur kussen, handen schudden of omhelzen en een gelukkig nieuwjaar of een fantasties sportief jaar wensen.

Natuurlijk zijn alle leden, donateurs, sponsors, vrijwilligers en belangstellende welkom.