Afgelopen week ontvingen wij het droevige bericht dat op 20 april jl. plotseling is overleden ons gewaardeerd lid

Arend Gerard (André) Hoek

(45 jaar)

 

 

André trainde jarenlang mee met onze donderdagavond recreanten team en was zeer betrokken bij onze vereniging.

Ook zijn 3 kinderen zijn lid van onze vereniging. Hij bracht hun enkele keren per week vanuit Den Haag naar de trainingen.

Ook volgde hij samen met zijn gezin nauwlettend de prestaties van dames en heren 1.

Wij wensen zijn vrouw Sharon en kinderen Shara, Cameron en Calista en verdere familie, vrienden en kennissen heel veel

sterkte en troost toe bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Tekst rouwkaart:

Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles;
want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
Blust den Geest niet uit. Veracht de profetieën niet.
Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
Onthoudt u van allen schijn des kwaads.”
1 Thessalonicenzen 5:17-22

Met diepe droefheid geven wij u kennis, dat voor ons onverwachts,
maar op Zijn tijd, door de Heere is thuisgehaald, mijn lieve zorgzame
man, onze vader, mijn zoon, onze broer, zwager en oom

Arend Gerard Hoek

André
in de leeftijd van 45 jaar.

Sharon Mensah-Hoek
Calista
Cameron
Shara

Geertje Hoek-Kuijt
Gerrit Hoek (in liefdevolle herinnering)
Anneke Zeeman-Hoek
Simon Zeeman
Daan
Sanne
Arie Hoek
Gerrit Hoek (in liefdevolle herinnering)

20 april 2021
Gentiaan 43, 2498 EB Den Haag

Door de huidige omstandigheden zal de afscheidsdienst in besloten
familiekring plaatsvinden. U kunt de dienst op woensdag 28 april
vanaf 10.00 uur beluisteren via kerkomroep.nl, Katwijk, Pniëlkerk
of meekijken via http://diensten.begraafplaatskatwijk.nl
Aansluitend zal omstreeks 11.00 uur de begrafenis plaatsvinden
op de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.
Na de begrafenis is er geen gelegenheid tot condoleren.
Wilt u een herinnering, condoleance of een mooie ervaring met
ons delen? Ga naar de persoonlijke pagina: www.condoleerdefamilie.nl
André hield van bloemen

Bestuur Sportiff Company Grasshoppers