Afgelopen week zijn er naar commissieleden uitnodigingen verstuurd of overhandigd,  tot het bijwonen van de Christmas- Inn.

Na afloop van de Christmas–Inn, zou men van het bestuur een presentje ontvangen als dank voor hun inzet van het afgelopen jaar.

Echter door onvoorziene omstandigheden, heeft deze uitnodiging diverse commissieleden te laat bereikt, waardoor men niet op Christmas-Inn kon komen.

Uiteraard betreuren wij dit dat dit gebeurd is.  Overmacht blijkt helaas de boosdoener te zijn.  

Om toch in de gelegenheid te komen voor het presentje, kunnen de commissieleden die de uitnodiging te laat hebben ontvangen deze alsnog in the Bucket ophalen.

Dit kan op Donderdag 23 december van 17:00uur tot 19:00uur.

en op Vrijdag 24 december van 16:00uur tot 18:00uur.

Laat het presentje niet aan je voorbij gaan !!!!

De koffie staat klaar !!