In de afgelopen periode heeft de NBB de richtlijnen van het RIVM en de overheid gevolgd. De huidige richtlijnen laten toe dat de competitie kan beginnen, met restricties. De restricties zijn te vinden in het Protocol Verantwoord Sporten, die mede met NOC*NSF is opgesteld. Dit protocol is te vinden middels de link. Het betreft een levend document, dat zal worden aangepast als de situatie hierom vraagt. Het protocol kende afgelopen week een update, welke te vinden is op de coronapagina van de NBB.

Hoewel het Protocol Verantwoord Sporten handvatten biedt om trainingen en wedstrijden te spelen, is er de behoefte aan een basketbal specifiek protocol. In de afgelopen periode heeft de NBB, samen met andere sportbonden, een dergelijk protocol opgezet. Het resultaat vindt u op de coronapagina van de NBB en onderaan deze pagina. Dit protocol omschrijft de richtlijnen waar verenigingen, scheidsrechters, toeschouwers en overige betrokkenen aan moeten voldoen bij het spelen van wedstrijden.

Ook dit document is levend. Dat wil zeggen dat het protocol zal worden aangepast, wanneer de situatie hierom vraagt. Graag roepen wij verenigingen, scheidsrechters en iedereen die hiermee te maken krijgt op om ervaringen te delen en zaken waar verenigingen tegenaan lopen kenbaar te maken bij één van de competitiemedewerkers. Met deze input kunnen wij het protocol aanscherpen waar nodig.

BRON: Nederlandse Basketball Bond

20200827_Protocol_basketbalcompetities