Met het vertrek van Cees Versteeg uit de CVR, was het zaak om duidelijkheid te scheppen, wie het contactpersoon is bij het aanvragen van reservering van de vergaderruimte, verenigingsruimte The Bucket of buitenterras.

Een verzoek tot reservering, of het melden van een verschuiving van een commissiebespreking, kan bij voorkeur per e-mail worden aangevraagd of doorgegeven bij Ria Vletter; riavletter@hotmail.com of Tineke Zuijderduijn; tinekle10@hotmail.com 

Tot nader orde zal de agenda helaas niet inzichtelijk zijn op de website.