Het is ons niet ontgaan dat er steeds vaker sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG). Momenteel is dit een “hot item” in de media. Basketballvereniging Grasshoppers vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie.

Het bestuur vindt het belangrijk dat iedereen, in het bijzonder minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Hiervoor heeft de club o.a. de maatregel voor het afgeven van een VOG verplicht gesteld. (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers vanaf 16 jaar die training geeft aan/betrokken is bij leden in de leeftijdscategorie t/m u20, alsook G-teams en rolstoelteams zijn verplicht een VOG af te leveren. Daarnaast dienen teams en trainers jaarlijks de gedragscode te tekenen en in te leveren bij het bestuur.

Naast bovenstaande staat er ook in het Huishoudelijk reglement (HHR) dat begeleiders de “Gedragsregels Begeleiders in de Sport” van het NOC*NSF tekenen.

Wat te doen bij overschrijding van de gedragsregels?

  • Neem contact op met de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van Grasshoppers (Mirjam Mattijssen-Zwaan: vertrouwenspersoon@grasshoppers.nl) of stimuleer het slachtoffer dit te doen.
  • Spreek de desbetreffende persoon op zijn gedrag aan.
  • Licht het bestuur van de vereniging in (in overleg met slachtoffer). Dit mag ook via de VCP.
  • Ben je slachtoffer? Praat met iemand wie je vertrouwt en volg bovenstaande adviezen op.
  • Indien er een strafbaar feit is gepleegd kan er aangifte gedaan worden bij de politie. Dit kan ook in afstemming met bestuur/VCP.

Wat gebeurt er al je contact zoekt met de VCP?

Er vindt een vertrouwelijk gesprek plaats waarin je kunt bespreken wat je dwars zit. Er zal met je meegedacht worden in eventuele vervolgstappen.