In april wordt een nieuwe sportnota van de gemeente Katwijk behandeld door de gemeenteraad. Vooruitlopend daarop heeft wethouder Van Duijn van Sport de voornemens die het college van burgemeester en wethouders heeft voor een nieuwe huurmethodiek en een nieuwe subsidiemethodiek voor de sport, gepresenteerd aan de Katwijkse sportverenigingen.

Presentatie sportsubsidies : HIER (PDF)

En HIER (PDF) (op de website van de gemeente Katwijk) het visie document Katwijk in beweging.

Toelichting plannen nieuw huursysteem
De plannen voor het nieuwe huursysteem zijn gebaseerd op de integrale kostprijs van sportaccommodaties. Het college is van plan om die kostprijs als basis te nemen. De maatschappelijke huurders van sportaccommodaties betalen netto een vast percentage van die kostprijs.

Eerlijker en transparanter
Dit vaste percentage berekenen we door het gemiddelde dekkingspercentage vast te stellen dat binnen het huidige systeem wordt gehaald. Dat gemiddelde wordt vervolgens het uitgangspunt voor het nieuwe systeem. Het nieuwe huursysteem is op die manier eerlijker en transparanter is dan tot nu toe het geval is. Het is eerlijker omdat alle huurders hetzelfde percentage betalen. Het is transparanter omdat nu goed inzichtelijk is wat een sportaccommodatie kost en hoeveel ervoor wordt betaald.

Toelichting plannen nieuwe subsidies
De nieuwe subsidiemethodiek voor sportverenigingen komt voort uit het subsidiebeleid dat per 1 januari 212 is ingegaan. Daarin staat dat subsidie in Katwijk altijd gekoppeld is aan een gemeentelijk doel. Die koppeling is tot nu toe in de sportsubsidies onduidelijk. Veel subsidies in de sport zijn historisch gegroeid.

Stimuleren sport voor bijzondere doelgroepen
Met de nieuwe subsidiemethodiek stelt het college van B&W voor om enkel voor inspanningen, gericht op het meer laten bewegen van specifieke doelgroepen te subsidiƫren. De verenigingen wordt gevraagd een aanbod te ontwikkelen waardoor bepaalde doelgroepen die statistisch gezien minder bewegen, gestimuleerd worden te gaan sporten. Dit zijn bijvoorbeeld senioren, gehandicapten, GGZ-ers, tieners, jong volwassenen etc. In ruil voor dat aanbod is subsidie te ontvangen.

Besluitvorming sportnota
De nieuwe huur- en subsidiemethodieken worden opgenomen in de sportnota. De gemeenteraad spreekt zich in april dit jaar uit over de sportnota.

We houden jullie op de hoogte.
Het Bestuur