Verenigingstaken:
Begin november is een mail van het bestuur van De Wit-Grasshoppers verzonden waarin wordt gevraagd wanneer u nog geen verenigingstaak of vrijwilligerswerk verricht voor de vereniging uw voorkeur uit te spreken over de verplichte verenigingstaken, welke per januari 2015 ingaan.

Op de website kunt u doorklikken naar Verenigingstaken en daar alle taken bekijken.
Bij voorkeur via de mail naar verenigingstaken@grasshoppers.nl kunt u uw eerste en tweede keuze aangeven. Ook een optie is om de taken af te kopen voor € 40,00 per kalender jaar.
In de mailing is de deadline van eind november 2014 gegeven; omdat er veel leden nog niet gereageerd hebben, is deze deadline verplaatst naar 15 december 2014.

In onderstaand nog even de toelichting op het verrichten van verenigingstaken:

In eerste instantie dient bij jeugdleden tot 16 jaar, één van de ouders/verzorgers bij De Wit-Grasshoppers minimaal één verenigingstaak uit te voeren. De ouders/verzorgers krijgen een formulier waarop een primair en secundaire keuze kan worden opgegeven.

Als een lid (of bij jeugdleden tot 16 jaar één van de ouders/verzorgers) geen verenigingstaak wilt uitvoeren, dan kan deze taak worden afgekocht voor € 40,- per jaar. Dit geld komt ten goede aan het opleiden van vrijwilligers ( bijvoorbeeld EHBO, BHV etc.)

Bij aanvang van het invoeren van de verenigingstaken per 1 januari 2015 zullen leden tussen de 16 en 18 jaar nog niet opgeroepen worden het verrichten van verenigingstaken. Basketballverenging De Wit-Grasshoppers behoudt zich wel het recht voor dit te herroepen.

Leden die na 1 januari 2016 de 16 jarige zullen bereiken, worden opgeroepen een keuze te maken uit het aanbod van verengingstaken.

Leden die 18 jaar of ouder zijn en deel uitmaken van een team zijn verplicht om als team jaarlijks bardiensten te draaien. Wanneer teams bardiensten hebben, is men vrijgesteld van het verrichten van verenigingstaken. Ook wanneer je training geeft of bijvoorbeeld deel uitmaakt van een commissie hoef je verder geen verenigingstaak uit te voeren.

Vrijgesteld voor het verplicht verrichten van verenigingstaken worden verleend aan leden die deel uit maken van het G-team, rolstoelteam. Niet spelende leden behoeven geen verplichte verenigingstaken uit te voeren. Niet spelende leden zijn vrijwilligers die zitting hebben in een commissie.
Geef uw voorkeur dus deze week nog door!

Vrijwilligerswerk:
Ook als u al vrijwilligerstaak vervult vragen wij u om te reageren.
Op dit moment zijn wij bezig om alle verenigingstaken en vrijwilligerswerk in een spreadsheet te verwerken. Dit doen wij om eventuele vergissingen in de registratie te voorkomen.
Om die reden vragen wij u vriendelijk de volgende informatie te verstrekken:

Welke vrijwilligerswerkzaamheden verricht je voor de vereniging en wil je deze werkzaamheden, wanneer je een kind van 15 jaar of jonger heb, laten registreren als verengingstaak of als vrijwilligerswerk?
Mail dit onder vermelding van je naam en in geval van het verrichten van een verenigingstaak voor je zoon of dochter, de naam van je kind en in welk team hij of zij speelt.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Ada Hortensius
Coördinator verenigingstaken
verenigingstaken@grasshoppers.nl

untitled