Aan alle wedstrijdspelende Grasshoppers.

Na controle van de team tassen is gebleken dat niet alle tassen compleet zijn.
Daarom willen wij vragen of iedereen nog even goed thuis kijkt of daar misschien een shirt of broek is blijven liggen.

Deze kunnen ingeleverd worden in de Bucket.