Van de gemeente hebben wij na goed overleg groen licht gekregen om de trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar weer te gaan starten. Dit dient in de buitenlucht te gebeuren, binnen sporten is op dit moment nog niet toegestaan. Reden hiervoor is dat de kans op besmetting in de buitenlucht vele malen kleiner is dan op een binnen locatie. De rijksoverheid maakt onderscheid in drie groepen:

-Kinderen tot en met 12 jaar mogen in teamverband trainen, daarbij is contact ook toegestaan.
-Kinderen van 13 tot en met 18 jaar mogen wel trainen, maar dan zonder contact. Er moet continue 1,5 meter afstand zijn tussen de personen waardoor het trainen wel kan starten, maar in aangepaste vorm. Dat betekent voornamelijk fundamentals met eigen bal.
-Met ingang van 11 mei mogen ook volwassenen buiten sporten onder dezelfde condities die voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar gelden. Locatie wordt in overleg met TC en gemeente nog bepaald.

Er is voor gekozen om een onderscheid te maken in leeftijdscategorieën. De jeugd vanaf u12 zal gaan trainen op het basketbalveldje bij ‘de Goerie’ gelegen aan de Groen van Prinstererweg. Trainingen voor de jongere jeugd worden georganiseerd in samenwerking met het Welzijnskwartier. Deze worden gehouden bij het veldje bij de Sjaloomschool (wijk Cleijn Duin).
De leden worden via de trainers benaderd over de tijden van de trainingen.

Om te voldoen aan de maatregelen en de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden zijn de volgende maatregelen vastgesteld door bestuur:


Algemeen
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis;
• Als kinderen door ouders worden gebracht naar de trainingslocatie zorg er dan voor dat te allen tijde de ouder in de auto blijft zitten, ga dus niet langs het veld staan om te blijven kijken;

Specifieke informatie voor beginners en u10 (Locatie veldje Sjaloomschool)
• Er is weinig parkeergelegenheid. Ouders kunnen hun kind afzetten, verzoek is wel om zo spoedig mogelijk te vertrekken, zodat andere ouders ook hun kind op een verantwoorde manier kunnen afzetten;
• Voor materialen wordt gezorgd. Uw kind hoeft dus geen eigen bal mee te nemen;

Specifieke informatie voor u12 en verdere jeugd tot en met 18 jaar
• Neem eigen bal mee, in verband met de opgestelde regels is het niet mogelijk om een bal te delen met iemand anders;
• Indien gebracht en gehaald door ouders, verlaat zo spoedig mogelijk de parkeerplaats. We willen vragen aan de ouders om de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar de training te komen, uiteraard indien dit mogelijk is;
• Bij het wisselen van trainingsgroepen, zorg voor de benodigde afstand van 1,5 meter;
• Volg de adviezen van je trainer met betrekking tot veiligheid en dergelijke altijd op! Mochten er zich onverhoopt problemen voor doen, heeft jouw trainer ook een noodnummer wat hij kan bellen.

Tot slot
Fijn dat het voor de jeugd weer mogelijk is te gaan basketballen, laten we hopen dat het snel voor iedereen weer volledig mogelijk is! In ieder geval is 1 september een mooi streven.
Zijn er vragen / opmerkingen / suggesties hoe bepaalde dingen beter geregeld kan worden, laat het ons dan weten. Dit kan middels een reactie op deze mail en uiteraard ook via de trainer.