DE Wit-Grasshoppers is als gebruiker van de verschillende sportaccommodaties gedurende het gebruik ervan zelf verantwoordelijkheid voor te nemen veiligheidsmaatregelen in het kader van de bedrijfshulpverlening en de EHBO.
Om een goede uitvoer hiervan te waarborgen zouden wij graag inzicht willen krijgen wie er in het bezit is van een geldig EHBO, BHV of AED certificaat.

Wanneer we dit inzicht hebben kunnen we een plan van aanpak opstellen.
Om die reden vragen we je vriendelijk dit per mail te melden bij Tineke Zuijderduijn, bestuurslid Algemene Zaken.
Het mailadres is algemenezaken@grasshoppers.nl

ehbo