Beste leden en ouders,

Vanaf dit seizoen gaat de planning van de bardiensten op een ander manier. In plaats van dat de teams zelf voor de bezetting moeten zorgen, gaat de vereniging deze taak overnemen. De teambardiensten blijven bestaan, alleen gaat de vereniging nu ook de namen in vullen van de (ouders van) de leden die worden verwacht.

Bardienst verplicht

Onze kantine is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de verening. Zonder kantine is het bijvoorbeeld niet mogelijk om activiteiten te organiseren Door een tekort aan vrijwilligers die af en toe achter de bar willen staan is het al sinds enkele seizoenen voor alle leden verplicht om een aantal keer per seizoen een bardienst te draaien. Bij de teams t/m U22 zijn de ouders hiervoor verantwoordelijk.

In het verleden werden de coaches van de teams gevraagd om de teambardiensten in te vullen. In de praktijk betekende dat, dat vaak dezelfde ouders de bardiensten uitvoerden en andere ouders onder de noemer “geen tijd” nooit een bardienst hadden. Omdat we graag willen dat iedereen zijn steentje bijdraagt en het voor iedereen leuk moet blijven voeren we nu dus het plannen op naam in. We zijn tenslotte een vereniging en geen commerciële instelling. De mogelijkheid om de bardienst af te kopen komt hiermee ook te vervallen.

Hoe gaat het in zijn werk

De plangroep probeert zover mogelijk vooruit te plannen. Wanneer je wordt ingepland ontvang je direct (automatisch) een email. Voorafgaand aan de taak ontvang je ook meerdere herinneringen per email. Daarnaast komt de bardienst in de basketballapp en op onze website te staan. Ruilen is mogelijk, maar dit moet onderling geregeld worden.

Bardiensten t/m U18 worden tijdens een thuiswedstrijd van het eigen team ingepland. Hiermee hoeven ouders niet na de wedstrijd nog 2 uur extra te blijven, Daarnaast is het tijdens een bardienst alsnog goed mogelijk om alsnog de wedstrijd te zien. De drukste periodes zijn namelijk in de rust en tussen wedstrijden in. Voor de senioren teams worden ander momenten gezocht omdat zij zelf de bardienst kunnen uitvoeren. De plangroep heeft het recht om tot uiterlijk 3 weken van te voren de planning aan te passen.

Aanwezigheid

Om te voorkomen dat mensen niet op komen dagen is er een boetesysteem opgezet. Komt een ouder niet opdagen dan wordt een boete van €40,- in rekening gebracht. Daarnaast wordt je versneld opnieuw ingedeeld. Hiermee hopen we te voorkomen dat we niet zonder barbezetting komen te staan. Kun je niet, dan moet je zelf voor vervanging zorgen. Probeer dat bijvoorbeeld binnen je team te regelen door te ruilen.

Vrijstelling

Leden / ouders die een andere vrijwilligerstaak uitvoeren voor de vereniging zijn vrijgesteld van bardiensten. Wordt je per ongeluk toch ingepland? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de planning via barplanning@grasshoppers.nl

De eerste indeling zal spoedig worden gepubliceerd.

Met vriendelijk groet,
Het planteam