Net als in het veld gelden er in de Bucket ook regels. De meeste leden weten dat wel,

alleen… wat waren die regels ook al weer. Welnu, hier zijn ze nog een keer.

Kantinereglement Basketbalvereniging De Wit-Grasshoppers 

  • ·   Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in de verenigingsruimte. 
  • ·   Het is niet toegestaan om in de verenigingsruimte gekochte consumpties elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers of sporthal) te nuttigen dan in de  verengingsruimte of het terras.
  • ·   Het is niet toegestaan sporttassen mee te nemen in de verenigingsruimte. Deze dienen te worden opgeborgen in de daarvoor bestemde tassenrekken. 
  • ·   Er mogen geen basketballen mee worden genomen in de verenigingsruimte. 
  • ·   Voorafgaand aan het verlaten van de verenigingsruimte graag je afval deponeren in de prullenbakken en vaat –en glaswerk op de bar te zetten. 
  • ·   Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de bar. Wie een gevonden voorwerp afhaalt, dient zich te legitimeren. 
  • ·   Wij stellen ons niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen. 
  • ·   Roken in de verenigingsruimte is ten strengste verboden. 
  • ·   Heeft u klachten, van welke aard dan ook, meld dit dan bij één van onze medewerkers achter de bar. 
  • ·   Wij zijn zuinig op onze spullen. Gebruik deze waar ze voor bedoeld zijn.

 

De regels hangen sinds deze week ook in de Bucket.

 

Bedankt voor jullie aandacht.