Al eerder kondigde Dirk Kuijt in zijn voorwoord aan, dat hij besloten heeft zijn functie als voorzitter na 4 jaar neer te leggen.

Op dinsdag 13 december jl. vond zijn afscheid plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur Dirk Kuijt bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Het bestuur is druk bezig met het zoeken naar een nieuwe voorzitter. Tot op heden is dit nog niet gelukt. Daarom heeft het bestuur besloten, John Spaan als voorzitter ad interim aan te stellen. John Spaan neemt de voorzittershamer over, zolang er nog geen nieuwe voorzitter gevonden is.