Waar vind je nog zoiets, een mooi vertrouwd clubblad, HIER dus! Met dank aan alle adverteerders in het ons mooie clubblad is het mogelijk voor het 42ste jaar een clubblaadje. Voor alle Rebounds vanaf 2008 en de eerste ooit, HIER. Veel leesplezier.